Vlada R Srpske brine o Brčko Distriktu, za razliku od Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH

Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH Siniša Milić pozdravio je danas odluku Vlade Republike Srpske da u program javnih investicija koje će biti finansirane iz budžeta Republike Srpske za 2018. godinu uvrsti nove projekte za Brčko Distrikt, u iznosu 400.000 KM.

U informaciji Ministarstva finansija Republike Srpske, koja je danas dostavljena Miliću, navodi se da je riječ o projektima izgradnje sportskih terena na Ilićki i u Grbavici, u iznosu od 350.000 KM, dok će 50.000 KM biti utrošeno za opremanje spomen-sobe u Grbavici.

"Ova odluka Vlade potvrda je kontinuiteta pozitivnog odnosa Vlade Republike Srpske prema Brčkom i njene zainteresovanosti za poboljšanje uslova života državljana Republike Srpske, ali i svih drugih građana Brčkog", rekao je Milić Srni.

Nažalost, tako nešto se ne može reći za Vladu federacije BiH ili za Vijeće ministra BiH. Oni kao da su zaboravili da postoji Brčko Distrikt BiH i da je on formalno pravno kondominijum ili vlasništvo oba entiteta a praktično pod direktnim suverenitetom države BiH. No, i država i entitet Federacija BiH ne pokazuje gotovo nikakav interes za Brčo Distrikt. Bez obzira na skromna sredstva i ciljane korisnika tih sredstva, mora se odati priznanje R Srpskoj koja pokazuje kontinuirani interes i brigu za Brčko Distrikt.

 

 

O.P.

Pin It