Danas se ponovo čula pjesma u Brčko Distriktu “Druže Tito, mi ti se kunemo”

Danas, 4. jula, ponovo su se Ficibajrom prolamali zvuci pjesme “Druže Tito, mi ti se kunemo, revolucionarne himne radničke klase i radnog naroda, naroda i narodnosti bivše nam države, SFRJ. U organizaciji Saveza udruženja boraca NOR-a Brčko distrikta BiH, na Partizanskom spomen groblju je svečano obilježena 77. godišnjica Dana borca.

Predsjednik SUBNOR-a Janko Vuković, ovom prilikom je podsjetio da je 4. jula 1941. godine u Beogradu održan sastanak Centralnog komiteta Komunističke partije sa drugom Titom na čelu, na kome su narodima Jugoslavije uručeni pozivi za ustanak i oružanu borbu protiv njemačkog okupatora u Drugom svjetskom ratu.

„U BiH podignut je ustanak 27. jula 1941. godine. U Brčkom prva oružana borba bila je na putu Brezovo Polje –Ražljevo. Od 1941. do 1945. godine u cijeloj Jugoslaviji vođene su borbe, a najveće i najžešće borbe su vođene u Bosni i Hercegovini, na Kozari, Sutjesci, Neretvi, u Drvaru i drugim mjestima. Na žalost uz velika stradanja naših boraca i našeg nedužnog naroda. Njemački najviši oficiri 9. maja 1945. godine potpisali su kapitulaciju svojih trupa i tako potvrdili da su vojnički poraženi i da su izgubili Drugi svjetski rat u cijelom svijetu“, kazao je Vuković.

Učesnik u Drugom svjetskom ratu Šerif Karahasanović iz Šatorovića, tačnije pukovnik Jugoslovenske narodne armije /JNA/, ovom prilikom je rekao da je Brčko uvijek bilo strateški značajno mjesto. Kako je istakao, velike pripreme za napad na Brčko, odnosno njegovo oslobođenje, započele su u martu 1945. godine.

„Naša Sedamnaesta divizija, to je Druga armija pod komandom Peka Dapčevića. Moja je bila Šesta brigada, mi smo napadali od Bukvika. U noći sa šestog na sedmi april, trebali smo zauzeti Ulice, pa pored Bolnice doći do mosta. Pomogli su nam neki koji su bili ovdje i branili, oni su „udarali“ Švabe s leđa. To nam je omogućilo da smo mogli doći blizu mosta. Nikada nisam vidio toliko mrtvih ljudi, ko tada odavde do Bijele džamije. Brčko je oslobođeno ujutro 7. aprila. Dvanaest dana smo bili tu“, prisjeća se Karahasanović.

Slažemo se sa pukovnikom JNA, Šerifom Karahasanovićem, jer je Brčko i danas strateški značajno mjesto. No, nažalost, moramo konstatirati da i pored revolucionarnih pjesmama i revolucionarnih izjava koje su se danas mogla čuti, Brčko više nema svoje "borce" koji su spremni boriti se protiv nove opasnosti, bezakonja, kriminala, korupcije, neuljuđenosti, neznanja i neukusa. Danas se “vladari” Distrikta kunu u sasvim druge vrijednosti.

 

E.U.
Izvor: Radio Brčko
 

Pin It