Šta se krije iza pravnog i političkog haosa koji proizvodi Vlast u Brčko Distriktu?

U nastavku 31. redovne sjednice Skupština Brčko Distrikta BiH je u srijedu, 4. jula 2018. godine, usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju sa amandmanima. Stiče se utisak da se ovaj Zakon morao usvojiti.

Usvojen je sa kvorumom od 16 poslanika, mada je u najmanju ruku poželjno, ako ne i obavezno, da se zakoni usvajaju sa kvorumom od 19 poslanika; usvojen je sa prisutna samo dva hrvatska poslanika, mada iz Statuta Distrikta jasno proizilazi da je potrebno prisustvo najmanje tri hrvatska poslanika.

Zakon je usvojen uz pomoć Zaključka u kojem se odsustvo hrvatskih poslanika proglašava neopravdanim, mada je jasno da se taj Zaključak, uz sasvim drugačiju proceduru i sadržaj, može koristiti samo kao vanredan lijek, a ne kao stalna praksa.

Za Zakon su glasali i oni poslanici koji su još nedavno javno govorili da je nedopustivo da se vlast formira bez većinskog učešća svakog od konstitutivnih naroda, a već sada, bez imalo stida, učestvuju u takvoj vlasti.  Jedan broj poslanika iz vladajuće većine je svjesno izbjegao da prisustvuje ovoj sjednici.

Zašto? Zašto Vlast u Brčko Distriktu svakim danom sve više proizvodi pravni haos i pravnu nesigurnost i funkcionira po principu voluntarizma i  pravne i političke dnevne improvizacije? Zašto se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju morao još juče usvojiti?

     Odgovor na ova pitanja nudi, bar jednim dijelom, objašnjenja za ovakvu političku praksu u Distriktu. Navedimo, za sada, samo neke opšte razloge za ovakvo stanje.

   Prvo, određenim političkim strankama je bitno da održe koalicione veze zbog zajedničkog političkog programa koji imaju u odnosu na budućnost Brčko Distritka BiH, kao i cijele BiH. Takvi politički partneri se čuvaju po svaku cijenu, bez obzira na Statut.

   Postoje političke stranke koje na svaki način  žele ostati u vlasti i zbog toga su spremne platiti gotovo svaku cijenu, pa i ustupanjem dijela svog nacionalnog političkog plijena.

    I postoje stranke i poslanici koje u ovome političkom i pravnom metežu vide priliku za dodatno pojedinačno i grupno bogaćenje. Njihova politika se svela isključivo na pojedinačnu i materijalnu korist, bez bilo kakve političke i ideološke platforme.

    Trenutno su u Brčko Distriktu na djelu sva tri navedena razloga u proizvodnji pravnog i političkog haosa. Da bi se oni otklonili ili bar umanjio njihov uticaj neophodno je prvo konkretizovati političke nosioce tih aktivnosti, što, na žalost, opozicija ne čini.

   Stoga, problem nije isključivo u nosiocima vlasti nego i u tome što u Brčko Distriktu nema ni parlamentarne ni vanprlamentarne opozicije ovakvom načinu javnog i političkog života.

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email