NOVI FEDERALNI ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA : KAKO DO PRAVA ZA BRČANSKE BRANIOCE?

Da li će se Zakon koji je u utorak usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH moći jednako primijeniti na  demobilisane branioce koji imaju prebivalište u Brčko Distriktu, kao i na one koji imaju prebivalište u Federaciji BiH?

Naime, Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih boraca predvidio je da se neka prava ostvaruju i finansiraju sa nivoa Federacije BiH, dok se pojedina prava za određene kategorije boraca spuštaju na nivo kantona koji će svojom propisima utvrditi način i obim ostvarivanja tih prava. Zato se opravdano postavlja pitanje kako će, i da li će, ti kantonalni propisi obuhvatiti i demobilisane borce sa prebivalištem u Brčko Distriktu?

O ovome pitanju se, saznajemo, očitovala i Vlada Brčko Distrikta, u ime koje je Gradonačelnik uputio dopis Federalnim vlastima u kojem je skrenuta pažnja na ovaj problem. Traženo je da se sva prava za demobilisane borce iz Brčko Distrikta ostvaruju sa Federalnog nivoa.

Ono što se može desiti je da ovaj novi zakon pojedina prava za određene kategorije demobilisanih boraca ostavi na milost vlastima Distrikta koji bi po uzoru na kantone finansirali ta prava, mada zakon to ne predviđa.

Naravno, prvo treba pričekati da zakon stupi na snagu ukoliko ga odobri  i drugi dom Parlamenta FBiH, pa da se dobiju određena obrazloženja od nadležnog Federalnog ministarstva u vezi njegove primjene.

 

 

A.U.

Pin It