ZAŠTO SU U BRČKO DISTRIKTU HITNI POSTUPCI USVAJANJA ZAKONA PRAVILO A NE IZUZETAK?!

Zakonodavstva većine država u Evropi poznaju postupak usvajanja zakona po hitnoj proceduri koja podrazumijeva da parlamenti donesu zakone u samo jednom čitanju, dakle bez mogućnosti ulaganja amandmana. Međutim, takav način donošenja zakona u pravnim državama predstavlja rijetkost i samo se koristi u vanrednim situacijama obzirom da u redovnim može predstavljati opasnost za usvajanje loših propisa koji mogu negativno uticati na uspostavljeni pravni sistem.

U Bosni i Hercegovini svi nivoi vlasti bez obzira da li se radi o nekoj vanrednoj situaciji ili ne, često koriste ovaj proceduralni mehanizam kako bi se prije svega zbog vanrednih političkih potreba usvojio neki propis. I mada Evropska komisija koja je uspostavila monitoring reformi u BiH izričito naglašava potrebu da se usvajanje zakona po hitnom postupku svede na najmanju moguću mjeru i samo u vanrednim situacijama, to kao da ne dolazi do zakonodavaca na svim nivoima vlasti u BiH, pa tako ni do onih u Brčko Distriktu BIH.

Posljednji takav primjer je usvajanje izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate Brčko Distrikta koji ne samo da je usvojen po hitnom postupku, već je uveden u dnevni red skupštine ekspresno i bez poštovanja poslovničkih procedura.

Postavlja se pitanja koja je to vanredna okolnost dovela do toga da se Skupština Brčko Distrikta odlučila da donese ovaj zakon, po takvoj proceduri, kada se zna da je isti već godinama na snazi, i da predlagači, Vlada i Direkcija za finansije, nisu tražili njegovo hitno usvajanje. Da li je dovoljno da određeni politički lobiji, zbog svojih interesa, a pod izgovorom brige za građane, uvode ovakve procedure za najviše pravne akte kojima se kreiraju norme ponašanja u Distriktu, bez obrazloženja hitnosti situacije i vanredne okolnosti. Stoga je  temeljno  zadatak razotkriti šta se krije iza hitnosti postupka usvajanja određenih zakona?

Da je ovo rijedak primjer moglo bi se i shvatiti, ali čini se da će pred izbore on poprimiti formu pravila a ne izuzetka.

 

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email