Rebalans budžeta za pokrivanje “propusta” u izgradnji zgrade policije

Skupština Brčko distrikta BiH je na vanrednoj sjednici usvojila rebalans budžeta za 2018. godinu u iznosu od milion i 89 hiljada maraka. Ova sredstva su iz unutrašnje preraspodjele tako da nema novih prihoda.

Rebalans budžeta je, prema riječima nadležnih, bio potreban kako bi bila obezbijeđena sredstva za finansiranje otklanjanja tehničkih nedostataka na zgradi policije čija izgradnja se najvećim dijelom finansira sredstvima Evropske komisije.

“Na ovaj način mi smo obezbijedili i te neophodne uslove. Nadam se da će zgrada policije biti završena u najkraćem roku, možda čak i do kraja godine” rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Tokom rasprave o rebalansu bilo je dosta kritika na račun procesa izgradnje zgrade policije i načina na koji je ona do sada građena.

“ Kada je u pitanju zgrada policije imao sam obavezu da komentarišem jer sam bio pokretač informacije koja se vukla sedam mjeseci. Donijeli smo i zaključke da bude utvrđena odgovornost, te koliko sredstava nedostaje. Ni danas dan niko nije odgovarao za to” rekao je Branislav Marković, nezavisni poslanik.

Rebalansom su također izdvojena sredstva za finansiranje naknada za članove Vlade koji su, bilo zbog sudskih postupaka bilo zbog promjena u većini, podnijeli ostavke.

Nadležni su naglasili da će, najvjerovatnije, do kraja godine biti potreban još jedan rebalans budžeta.

 

Izvor: BDC TV

Pin It