Vlast u Brčko Distriktu troši javne pare isključivo za plate i grantove

I pored višekratnog javnog priznanja o sopstvenoj nesposobnosti da realizuje kapitalne projekte (čitaj projekte od opšteg interesa) i javnih obećanja da se radi na promjenama takvog stanja, brčanska vlast se ponovo suočila sa činjenicom da javne pare troši isključivo za sopstvene potrebe: plate javnih uposlenika, meterijalne troškove i grantove (darove političkim poslušnicima).

 Tako se na  nastavku 44. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH razmatrao Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za juni 2018. godine. Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, tom prilikom je konsiatovao da su ostvareni prihodi u junu mjesecu ove godine 18.433.178 KM, dok su rashodi 13.884.896 KM.

„Osnovni rashodi su bruto plata za mjesec juni u iznosu od 5.398.686 KM, ugovorne usluge 1.281.343 KM, grantovi pojedincima 1.574.407 KM, subvencije preduzećima 1.458.618 KM. Kapitalni budžet je realizovan u iznosu od svega 961.710 KM“, kazao je Lučić.

  Treba napomenuti da je preko 100 miliona KM kapitalnog budžeta "zaleđeno" zbog nesposobnosti vlasti da realizuje kapitalne projekte. Paralelno s tim vlast se zadužuje u milionskim iznosima za navodnu realizaciju novih kapitalnih projekata.

  Ovdje je svaki komentar izlišan, osim konstatacije da se radi o permanentnoj nesposobnosti i korumpiranosti vlasti u Brčko Distriktu. Građani, naravno, uvijek, bar malo, liče na svoju vlast.

 

A.P.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email