Saoštenje za javnost: Trag poslaničkih amandmana – HDZ

                                                                                                    Saoštenje za javnost:

     Trag poslaničkih amandmana – HDZ

Prema notornom nacionalnom ključu „4-4-2“, koji se, u pravilu, primjenjuje u Brčko distriktu od osnivanja, HDZ BiH, kao jedinom predstavniku Hrvata u vlasti, pripalo je 2 miliona maraka za podjelu putem poslaničkih amandmana.

Nažalost, što je vidljivo iz priložene tabele, raspodjelom po nacionalnom principu, finansijska sredstva se usmjeravaju isključivo prema periferiji Distrikta, dok se gradsko jezgro svjesno zapostavlja, čime se sve više utvrđuju granice između nacionalnih torova.

 

Predsjednik OO  Demokratske fronte Brčko distrika BiH

                                                                                                                    
                         Zijad Ražanica  

Pin It
Print Friendly, PDF & Email