SDS Brčko pokrenuo istragu o kriminalnim radnjama u JP “Putevi”

Povodom sve češćih informacija da se u JP Putevi Brčko zloupotrebljavaju javna sredstva, Klub poslanika SDS će na prvoj redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH insistirati na pokretanju istrage o tome.

Pored Skupštine Brčko distrikta koja kao osnivač javnih preduzeća ima obavezu da zaštiti javnu imovinu neophodno je i da Tužilaštvo Brčko distrikta zatraži odgovore na mnoga pitanja, među kojima su i:

-Ko je direktoru puteva Miškiću omogućio da napravi aneks Ugovora o enormno visokim primanjima i gdje se taj aneks nalazi?

-Da li je predsjednik Upravnog odbora Kukuljević potpisao aneks, i da li je zapošljavanje njegove žene u Putevima bila nagrada za to?

-Da li je zapošljavanje žene predsjednika Upravnog odbora sukob interesa, s obzirom da je Upravni odbor drugostepeni organ u procesu zapošljavanja?

-Da li u Aneksu stoji da će direktor dobiti kao nagradu dodatnih 12 bruto plata godišnje, 18 bruto plata prilikom napuštanja pozicije, korištenje službenog vozila 24 časa dnevno, liječenje u inostranstvu po želji i ostale beneficije?

Ovo su samo neka od pitanja o kriminalu u JP Putevi na kojima će SDS insistirati i na koja javnost u Distriktu ima pravo na odgovore. Bahatost pojedinih vršioca javnih funkcija u Brčko distriktu je dostigla nevjerovatne razmjere, a milioni javnih sredstava se prelivaju u privatne džepove, dok institucije Distrikta ćute.

INFORMATIVNA SLUŽBA

 

Izvor: eBrčko

Pin It