VLASTI BRČKO DISTRIKTA PONOVO NEĆE USVOJITI BUDŽET PO STATUTU

Prema Statutu Brčko Distrikta BiH  01.10.2018. godine bio je rok da Gradonačelnik u ime Vlade Brčko Distrikta uputi u Skupštinu Distrikta odobreni Budžet za 2019.godinu. Pošto se to, prema očekivanju, ni ove godine nije desilo, postavlja se pitanje postoji li opravdanje za kršenje Statut, najvišeg pravnog akta Distrikta, i da li će neko snositi odgovornost za tako nešto?

Obzirom da je ovo višegodišnja praksa, i da je poštivanje Statuta po pitanju usvajanja Budžeta postalo izuzetak, a nepoštivanje pravilo, onda se čini da je Statut Distrikta samo „prazan“ papir, a ne najviši pravni akt ove lokalne zajednice.

Niko nikada nije odgovorno  i smisleno opravdao nepoštivanje takvog neodgovornog odnosa spram Budžeta i Statuta, pa bi barem smisleno bilo da se ta famozna odredba Statuta izmijeni kako bi vlast barem na taj način pokazala trunku dostojanstva prema ovim najvišim pravnim aktima. Na poštivanje Statuta, najvišeg pravnog akta, su se zakleli svi koji obnašaju političke funkcije u Distriktu.

 

A.E.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email