Sjednica Skupštine prekinuta kod razmoatranja finansijskog izvješta Fonda zdravstvenog osiguranja

Brčanski Parlament, sinošnji dio rada okončao je prekidom sjednice kod rasprave o Izvještaju o finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Distrikta. Kamen spoticanja bila je rasprava o obavezi da Fond iz viška prihoda za prošlu godinu, na račun brčanske Bolnice, doznači dva miliona maraka za izgradnju objekta s ciljem poboljšanja uslova za rad.

Unatoč činjenici da je ovakav stav svojom odlukom potvrdila Skupština, te time novac pozicioniran u budžetu, mišljenje predstavnika opozicionog SDS-a je bilo da donesena odluka nema izvršnu snagu jer nije u skladu sa važećim aktima i odlukom Upravnog odbora Fonda zdravstva.Stoga je sjednica prekinuta kako bi se još jednom provjerilo činjenično stanje, odnosno utvrdila dinamika i način raspodjele sredstava.

„Za sada nemamo saglasnost oko toga kako rasporediti ukupan višak prihoda Fonda, koji za 2017. iznosi više od četiri miliona maraka. Čini mi se da ima određenih oponiranja od strane ljudi iz Fonda, no vjerujem da ćemo doći doi rješenja koje će aktivirati pomenuta sredstva“, rekao je predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH, Esed Kadrić.

Parlament je donio i odluku da u prvom čitanju prihvati izmjene i dopune Zakona o fondacijama i udruženjima u Distriktu, no da prije njegovog konačnog usvajanja bude provedena javna rasprava koja je zakazana 23. januara, naredne godine.

Inače, sinoć prekinuto zasjedanje, biće nastavljeno u utorak, 18. decembra.

 

Izvor: Radio BD BIH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email