Potpisan sporazum o radio vezi 10 policijskih agencija u BiH: Izostao potpis RS-a i Brčko Distrikta i četiri kantona

Predstavnici deset policijskih agencija potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o korištenju sistema radio-veze između policijskih agencija, izjavio je šef Sektora za koordinaciju i saradnju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Dragan Mitrović.

"Ranije je saglasnost na ovaj sporazum dalo 14 policijskih agencija, ali se danas četiri ovlaštena predstavnika nisu pojavila. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i MUP Brčko distrikta u startu nisu dali saglasnost za njegovo potpisivanje", rekao je Mitrović.

Sporazum danas nisu potpisali predstavnici MUP-ova Posavskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Livanjskog kantona, kojima će biti dostavljen naknadno na potpisivanje.

On je istakao da se sporazum zasniva na dobrovoljnosti, tako da svakog trenutka bilo koja policijska agencija može da pristupi, ali i da agencije koje su potpisale saglasnost u bilo kojem momentu mogu da istupe iz njega.

Mitrović tvrdi da je riječ o tehničkom sporazumu koji na bilo koji način ne tretira pitanja nadležnosti entiteta, te da će njegova primjena početi od 1. februara naredne godine.

"Sporazum ne tretira na bilo koji način pitanje nadležnosti, niti se na bilo koji način dotiče nadležnosti bilo koje od agencija u sistemu bezbjednosti. Sporazum isključivo tretira tehničke aspekte koji se odnose na uvezivanje operativnih centara i suština ovog sporazuma je da se unaprijedi komunikacija između operativnih centara kao kontakt tački koje se nalaze u policijskim agencijama", rekao je Mitrović.

On je pojasnio da svi ostali načini komunikacije koji su korišteni do sada između policijskih agencija ostaju i dalje u upotrebi nakon zaključivanja sporazuma, te da se komunikacija posredstvom sistema radio-veza koristi isključivo u situacijama ranog upozoravanja i obavještavanja u operativno-taktičkom radu i zbog brzine i hitnosti ne omogućavaju informisanje redovnim načinima komunikacije.

"To znači da u svim situacijama i dalje u sistemu informisanja ostaju uobičajeni načini komunikacija. Samo u slučaju da je zbog hitnosti i brzine potrebno prenijeti bilo koju informaciju koja se tiče druge agencije koristi se sistem radio-veze", naveo je Mitrović.

Na pitanje Srne koji je zakonski osnov za Sporazum šef Sektora za koordinaciju i saradnju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela pojasnio da je sporazum zaključen isključivo na osnovu odredbi Zakona o Direkciji za korodinaciju policijskih tijela i podršci policijskoj strukturi u BiH.

Mitrović je napomenuo da je Sporazum o korištenju radio-veza između policijskih agencija u potpunosti transparentan, te da MUP-ovi Republike Sprske i Brčko distrikta nisu bili obavezni da daju objašnjenje zašto ne žele da daju saglasnost.

 

 

Izvor: oslobođenje portal

Pin It
Print Friendly, PDF & Email