Zastupnica dr Lidija Ljubojević u sukobu interesa

Fond zdravstva će na račun Javne zdravstvene ustanove Medicinski centar Brčko, do kraja godine doznačiti četiri miliona maraka. Od tog iznosa polovina je namjenski određena za izgradnju objekta, a druga druga dva miliona, za opšti razvoj zdravstva u Brčkom. Istovremeno JZU, treba na račun Fonda vratiti milioni dvjesto hiljada maraka, jer nisu realizovana, a bila su namjenjena izradi informatičkog sistema u zdravstu. Navedeno je suština odluke usvojene od strane Skupština Distrikta, a nakon rasprave koja je obilježila kompletan prijepodnevni rad ovdašnjeg parlamenta.

Inače, tokom prijepodnevnog rada parlamentarna Komisija za sukob interesa je , na zahtjev zastupnika Željka Antića, razmatrala poziciju zastupnice dr Lidije Ljubojević, koja je kao uposlenik Fonda diskutovala o ovoj tački, zaključivši da je dr Ljubojević, ovakvim istupom bila u sukobu interesa.

U popodnevnom i večernjem dijelu rada, očekuje se da zastupnici apsolviraju još dvije preostale tačke sa ove, te započnu novu redovnu sjednicu, na kojoj je predviđeno 14 tačaka dnevnog reda, među kojima Zakon o fiskalizaciji, potom onaj o namještenicima i službenicima u Skupštini, te izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i građenju u Distriktu.

 

 

Izvor: Radio BD BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email