Ima li Vlast u Brčko Distriktu hrabrosti da se suoči sa poraznim rezultatima svoje vladavine

 Nakon 18 godina politikantskih fraza o Brčko Distriktu kao najuspješnijem modelu multietničke vlasti u BiH, kao „ogledu za ugled“, pojavio se, mada još uvijek nezvanično, dokument koji, po prvi put, sadrži ozbiljnu analizu o rezultatima funkcionisanja vlasti u Brčko Distriktu BiH u periodu 2000-2017g.

On sadrži zvanične podatke kako se trošilo oko 4 milijarde KM javnih sredstava Brčko Distrikta BiH. Ti zvanični egzaktni podaci o javnim prihodima Brčko Distrikta i njihovoj potrošnji su se na osnovu lokalnih, regionalnih i svjetskih normativa u datoj oblasti analizirali, te se na osnovu komparacija i statističkih pokazatelja izvodili određeni zaključci. Može se slobodno reći da je ovo prva ozbiljna analiza funkcionisanja vlasti u Brčko Distriktu BiH.

   Radi se o dokumentu pod nazivom „Analiza upravljanja planiranjem razvoja, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom u Brčko Distriktu BiH“. Dokument sadrži analitičke podatke o ukupnim prihodima i njihovom trošenju, broju zaposlenih u javnom sektoru i učešću njihovih plata u ukupnim rashodima, podatke o javnoj imovini i načinu upravljanja tom imovinom, podatke o visini kapitalnih ulaganja i njihovoj realizaciji, grantovima i njihovoj socijalnoj i ekonomskoj opravdanosti.

No, ono što je bitno je da nas ova analiza, utemeljena na zvaničnim egzaktnim podacima, suočava sa poraznom činjenicom da u Brčko Distriktu u proteklih 18 godina nije bilo ni elementarnog planiranja društvenog razvoja i prostornog planiranja, strategije kapitalnih ulaganja i domaćinskog upravljanja javnom imovinom, o kojoj još uvijek nemamo potpunu zvaničnu evidenciju, kao ni pravične, ekonomsko-socijalne opravdanosti u dodjeli grantova. Isto tako, ovaj nas dokument suočava sa svim našim promašajima, neodgovornostima, nesposobnostima, koji impliciraju organizirani sistemski  kriminal i korupciju koje permanentno provode vlasti u Brčko Distriktu BiH.

   Kao takva, ova analiza (dokument) morala bi da posluži kao vodič  daljnjeg rada svake nove vlasti koja pretendira da na osnovu utvrđenih činjenica pokuša zaustaviti stihijno, neartikulirano i nekontrolisano trošenje javnih sredstava.  

 
   Dokument, čije ćemo dijelove objavljivati u narednim prilozima, na kraju šalje upozoravajuću poruku: Dosadašnjih 18 godina Brčko Distrikta BiH su bile godine propuštenih šansi da ova lokalna zajednica postane uspješna i prosperitetna sredina u odnosu na obeshrabrujuće stanje u kojem se trenutno nalazi i pored toga što je ovdje potrošeno oko 4 milijarde KM javnih prihoda.

 

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email