U pripremi zakonska regulativa o proglašavanju srednjih škola javnim ustanovama

Šef Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH  Senad Osmanović rekao je da   izmjene i dopune zakona , tj. pripremanje zakonske regulative o proglašavanju srednjih  škola javnim ustanovama  ide svojim tokom i   u narednom mjesecu očekuje prve izmjene na Vladi ,  kako bi naše srednje škole profunkcionisale na način na koji trebaju funkcionisati.

Kako  bi se srednje škole proglasile javnim ustanovama u zakonu se trebaju izmijeniti zakonske odredbe kojima se to da regulisati, međutim u tom samom zakonu rečeno je da treba donijeti zakon o javnim ustanovama što  smatram nepotrebnim istakao je šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović.

“Treba izbrisati taj dio člana, donijeti određene pravilnike i uskladiti određene zakonske regulative sa drugim zakonima koji tretiraju ovu oblast. Boljitak će se vidjeti najbolje u realizaciji kapitalnog budžeta u realizaciji nastavnih aktivnosti, pogotovu kada je riječ o srednjim stručnim školama gdje će se oni moći uistinu baviti i određenom privrednom djelatnošću, odnosno svoje proizvode koje proizvode u toku školovanja će moći i materijalizovati” rekao je Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH.

Odjeljenje za obrazovanje prošle godine je predvidjelo deset hiljada konvertibilnih maraka za potrebe rada kuhinje u Ekonomskoj školi kako bi je stavili u funkciju za koju je ona i namijenjena.

“Zbog našeg zakon o javnim nabavkama usljed nedostatka odgovarajućeg broja prijavljenih na tender, tender je pao.  Izmjenama i dopunama zakona svi ovi uslovno rečeno mali problemi će se riješiti i toga neće biti. Direktori škola će moći da budu menadžeri i da te stvari rješavaju na nivou škola. Nastava će dobiti jedan veći kvalitet. Kada je riječ o Ekonomskoj školi i samoj kuhinji  ideja je da   skola  proizvodi hranu, kako bi stekli određenu praksu i istovremeno zaradili određenu svotu novaca” zaključio je  Osmanović.

 

 

Izvor: BDC TV

Pin It
Print Friendly, PDF & Email