Planirati budžetom za 2019. finansiranje tri nove institucije

Budžetom za tekuću godinu biće osigurana sredstva za funkcionisanje tri nove institucije i službe u Distrikru, a tiču se borbe protiv korupcije, implementacije evropskih projekata i razvoja grada.

“Neophodno je obezbijediti potrebna sredstva za funkcionisanje Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije na što nas obavezuju već usvojeni zakoni.

Takođe, pri ovdašnjem Garantnom fondu, biće formirana jedinica za implementaciju međunarodnih razvojnih projekata, a zadatak nam je osigurati i novac kako bi, čim prije, profunkcionisao i Zavod za izgradnju grada“, rekao je, izdvajajući neke od prioriteta u radu ovdašnje zakonodavne i izvršne vlasti, predsjednik Skupštine Distrikta, Esed Kadrić.

 

 

Izvor: Radio BD BiH

Pin It
Print Friendly, PDF & Email