Milić najavljuje “pomoć” JP Luka u vidu kredita Svjetske i Evropske banke

Jedan od najvećih problema s kojim se JP Luka Brčko distrik BiH  susreće jeste plovnost rijeke Save koja je nepovoljna u većem dijelu godine. Upravo zbog toga je prije nekoliko godina Svjetska banka i pokrenula projekat produbljenja rijeke Save i ponudila kreditna sredstva, kako bi Sava bila plovna cijele godine.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić  kaže da je reč o zaista velikom projektu u koji je uključeno više zemalja iz sliva rijeke Save.

“Brčko distriktu bi prema preliminarnom dogovoru za različite projekte trebalo da pripadne po tom osnovu 13,7 miliona eura. To je zaista ogroman novac ali ne ide to tako brzo. U ovoj godini bi trebalo da se obave pripreme, a da realizacija krene 2020. godine. Riječ je o grantu koji je 80 posto ukupnog novca, a dio bi bio utrošen i za revitalizaciju „Luke Brčko“ prema prioritetima koje je dostavio menadžment preduzeća” rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Kredit Svjetske banke za uređenje plovnog puta rijeke Save je u pripremi,  a odobreni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za revitalizaciju Luke je u fazi mirovanja.

“Ovaj projekat je zastao pred institucijma Brčko distrikta koje su trebale da odobre subsidijarni ugovor. Taj problem nije okončan i još uvijek je problem tamo gde je i nastao, u odbijanju dijela članova Vlade i politike da odobri taj subsidijarni ugovor. Luka treba da dobije svoje mjesto u ovim projektima i  njeno poslovanje treba da se unaprijedi” kaže Milić.

Budući da je BiH podržala kredit sa Evropskom bankom JP Luka je preduzeće od strateškog interesa i za BiH, a ako se vratimo u nedavnu prošlost tokom arbitražnog procesa jedan od argumenata Federacije BiH u sporu za Brčko bio je izlazak na rijeku Savu i revitalizacija. Sad se postavlja pitanje da li se od tog stava odustalo ili ne ,ali smatram da je revitlizacija Luke potrebna i da ćemo na ovaj ili onaj način do toga i doći  dodao  je Milić.

 

Veza sa:

Nakon JP Putevi i JP Komunalno oglasilo se i JP Luka “upozorenjem” zbog gubitaka u poslovanju

 

 

Izvor: BDC TV

Pin It
Print Friendly, PDF & Email