Za teškoće u poslovanju JP Luka krivi Bošnjaci u vlasti Brčko Distrikta

Teškoće u poslovanju JP „Luka Brčko“ obeležile su i prošlu godinu koju su karakterisala dva vrlo različita perioda. Od januara do kraja juna ostvarenje prihoda je bilo 103 odsto, dok su u drugom delu godine prihodi bili znatno niži od rashoda i iznosili su 83 odsto.

Razlog ovakvih vrlo čestih oscilacija u poslovanju Luke su vremenski uslovi i vodostaja Save.

- Mi na to ne možemo uticati, a svi pokušaji Svetske i Evropske banke za obnovu i razvoj da se to reši nisu naišli na razumevanje. Sada smo ponovo u razgovorima sa Svetskom bankom o kreditu koji bi koristili za čišćenje plovnog puta Save ali to ide veoma sporo i teško - kaže direktor Luke Marinko Viljušić, piše Srpskainfo.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kaže da je reč o velikom projektu u koji je uključeno više zemalja iz sliva reke Save.

- Brčko distriktu bi prema preliminarnom dogovoru za različite projekte trebalo da pripadne 13,7 miliona evra. To je zaista ogroman novac ali ne ide to tako brzo. U ovoj godini bi trebalo da se obave pripreme, a da realizacija krene 2020. godine - rekao je Milić. Pojasnio je da je uglavnom reč ograntu koji je 80 odsto ukupnog novca, a deo bi bio utrošen i za revitalizaciju „Luke Brčko“ prema prioritetima koje je dostavio menadžment preduzeća.

I dok je kredit Svetske banke za uređenje plovnog puta Save u pripremi, odobreni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za revitalizaciju Luke je u fazi mirovanja.

- Ovaj projekat je zastao pred institucijma Brčko distrikta koje su trebale da odobre subsidijarni sporazum. Taj problem nije okončan i još uvek je tamo gde je i nastao, u odbijanju dela članova Vlade i politike da odobri taj subsidijarni ugovor - kaža Milić.

Ističe da Luka treba da dobije svoje mesto u ovim projektima i da se njeno poslovanje unapredi.

- Budući da je BiH podržala kredit sa Evropskom bankom, Luka je preduzeće od strateškog interesa i za BiH, a ako se vratimo u nedavnu prošlost tokom arbitražnog procesa jedan od argumenata Federacije BiH u sporu za Brčko bio je izlazak na reku Savu i revitalizacija. Sad se postavlja pitanje da li se od tog stava odustalo ili ne ali smatram da je revitlizacija Luke potrebna i da ćemo na ovaj ili onaj način do toga i doći - rekao je Milić.

Da bi koliko toliko smanjili probleme u poslovnju u Luci su odlučili  da ne zavise isključivo od pretovara roba koje dolaze brodovim. Nabavili su mnipulator za pretovar roba i sada su u pregovorima sa špediterima.

- Krenuli smo u razgovore sa špedicijiama i vlasnicima kontejnera i očekujemo da ćemo početkom februara ili marta početi pretovar roba iz kontejnera koje će nam dolaziti iz luka Rijeka i Kopar, a moguće i iz Ploča. Razgovaramo i sa Upravom za indirektno oporezivnje BiH o mogućnosti carinjenja roba na terminalu u Luci Brčko - ističe Viljušić.

      Bošnjaci osporili kredit

Saglasnost na odluku o kreditnom zaduženju za Luku u iznosu od 10 miliona evra osporili su krajem 2017. godine bošnjački članovi Vlade, jer su smatrali da se najveći deo zaduženja odnosio na projekte koji nisu direktno vezani za Luku. Usledila je inicijativa za promenu ugovora o zaduženju za revidirani projekat u iznosu od osam miliona evra, od čega je pet miliona kredita i tri miliona grant sredstava, ali ona do sada nije formalizovana odlukama i saglasnostima institucija Distrikta.

 

 

Izvor: blic.rs

Pin It
Print Friendly, PDF & Email