Intervju koji je izazvao polemike: “Nemamo saznanja da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi”

Na čelu Tužilaštva Brčko distrikta ste već oko 17 godina. Čime ste zaslužili da na čelu jedne pravosudne institucije budete tako dugo?

- Na dužnost glavnog tužioca Brčko distrikta BiH prvi put sam imenovan 2001. godine od Ureda supervizora za Brčko, a potom još dva puta od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Oni bi bili najbolja adresa za objektivan i realan odgovor na ovo pitanje.

Ipak, želim ukazati da se u skladu s važećim Zakonom o VSTV-u BiH za glavnog tužioca Brčko distrikta imenuje onaj kandidat koji, pored formalno-pravnih uslova, ima među ostalim i dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti, stručno znanje, radno iskustvo i radne rezultate, stručnu sposobnost zasnovanu na rezultatima u karijeri, sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnost, komunikativnost, ponašanje van posla, profesionalnu nepristrasnost i ugled, iskustvo i stručnu spremu za rukovodeće poslove.

    Novi kriteriji

Mogu pretpostaviti da su oni koji su me birali, između prijavljenih kandidata, smatrali da ja najpribližnije odgovaram navedenim kriterijumima.

        Kako biste ocijenili rad Vaših tužilaca?

- U pravosuđu BiH postoje odgovarajući akti koji propisuju postupak ocjenjivanja i kriterijume za ocjenjivanje tužilaca. Saglasno takvim kriterijumima, tužioci ovog tužilaštva za posljednje tri godine (2015, 2016. i 2017.) imaju prosječnu ocjenu 3,9 u rasponu ocjena od 1 do 5.

Opisni izraz ove brojčane ocjene je da “tužilac uspješno obavlja tužilačku funkciju”. Ovo je objektivan pokazatelj kvantiteta i kvaliteta rada tužilaca ovog tužilaštva i slijedom toga i Tužilaštva kao cjeline.

Kao glavni tužilac, smatram da je navedena ocjena realno odrazila kvantitet i kvalitet rada Tužilaštva Brčko distrikta BiH, odnosno njegov ukupan rad.

Nosioce pravosudnih funkcija od ove godine očekuje ocjenjivanje po novim kriterijima koje je VSTV usvojio prošle godine. Trebao bi se gledati više kvalitet, nego kvantitet. Poznato je da su pojedini glavni tužioci upozoravali da norma nije važna, ali su takvi sklonjeni sa tih pozicija. Slažete li se Vi da se do sada više pažnje pridavalo kvantitativnom radu tužilaca, nego kvalitetu?

- Procedura ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija je promijenjena, jer je jedan od glavnih prigovora upravo bio da se kroz kriterijume ocjenjivanja više vrednuje kvantitet nego kvalitet. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je promijenilo kriterijume za ocjenjivanje, cijeli taj postupak je urađen nakon sagledavanja procesa ocjenjivanja od predstavnika Evropske komisije i prema njihovim sugestijama. Slijedi primjena novih kriterijuma u ovoj godini i očekuje se da kvalitet rada bude više izražen u konačnoj ocjeni tužilaca nego što je to bilo do sada.

Posljednjih dana našu zemlju potresa afera o nezakonitom izdavanju diploma. Tužilaštvo u Brčkom je 2015. optužilo jednu osobu zbog falsifikovanja 24 diplome. Ima li još takvih slučajeva na kojima rade tužioci brčanskog Tužilaštva?

- U Brčko distriktu BiH je provedena prilično organizovana, potpuna i sveobuhvatna kontrola ispravnosti diploma o stečenom obrazovanju svih službenika, odnosno namještenika koji se finansiraju iz budžeta Brčko distrikta BiH. To je rezultiralo otkrivanjem, a potom i krivičnim procesuiranjem više od 20 pripadnika policije Brčko distrikta BiH sa falsifikovanim diplomama, zatim više od 40 službenika, odnosno namještenika Vlade Brčko distrikta BiH, kao i značajnog broja drugih građana Brčko distrikta BiH sa falsifikovanim diplomama. Najveći dio takvih slučajeva je rezultirao osuđujućim presudama pred sudovima distrikta.

U Brčkom su 2011. uhapšeni službenici Vlade zbog protuzakonitog posredovanja prilikom polaganja ispita za rad u organima uprave. Nakon spektakularne akcije nekako se u javnosti više nisu pojavljivale informacije o ovom slučaju. Kakav je epilog?

- U konkretnom slučaju, ovo tužilaštvo je okončalo istragu i 24. aprila 2017. podiglo optužnicu protiv Brana Jovičića . Optužnicom se imenovani tereti da je sa pet radnji počinio krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 374. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH i protivzakonito posredovanje iz člana 376. stav 1. istog zakona. Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio je optužnicu u svim tačkama i trenutno je u toku glavni pretres pred pomenutim sudom.

Koliko trenutno u Vašem tužilaštvu ima predmeta ratnih zločina i u kojoj su fazi?

- Pred ovim tužilaštvom su u toku dva predmeta ratnih zločina koji se nalaze u fazi istrage protiv dvije osobe. Također, u toku je suđenje pred sudovima Brčko distrikta BiH u četiri predmeta protiv četiri osobe.

Prošle godine spominjalo se da jedna kriminalna grupa već 20 godina dijeli sredstva na netransparentan način u boračkim udruženjima Brčkog. Raspolažete li s tim informacijama?

- Ovom tužilaštvu su dostavljane prijave vezane za nepravilnosti oko raspodjele sredstava pripadnicima boračkih udruženja. Sve takve prijave su razmotrene, ili se još razmatraju, i po njima su donijete odgovarajuće tužilačke odluke. Nemamo saznanja da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi.

SDS Brčkog je u prošloj godini tražio od Tužilaštva da se pokrene istraga o kriminalnim radnjama u JP Putevi Brčko zbog sve češćih informacija da se u tom preduzeću zloupotrebljavaju javna sredstva. Da li je pokrenuta ta istraga i ako jeste, u kojoj je fazi, a ako nije, zbog čega?

- Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je provelo i okončalo istragu protiv ranijeg direktora JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko Dragana Marinkovića. Istraga je rezultirala podizanjem optužnice kojom se on kroz 18 tačaka optužnice (18 radnji) tereti da je počinio krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 377. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH i protivzakonito posredovanje iz člana 376. stav 2. istog zakona.

      Produženo djelo

U ovom predmetu je donesena prvostepena, nepravosnažna presuda kojom je imenovani oglašen krivim za 15 tačaka (radnji) optužnice, a oslobođen za tri tačke (radnje) i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od devet mjeseci. Tužilaštvo je također provelo istragu i podiglo optužnicu protiv još dva uposlenika ovog javnog preduzeća zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 377. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH. Optužnice su potvrđene i očekujemo početak glavnog pretresa pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH.

 

 

Piše: Zinaida Đelilović

Izvor: oslobođenje.ba

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email