Kritike budžeta Brčko Distrikta BiH za 2019.g.

Prijedlog budžeta Distrikta za 2019.godinu oštro je kritikovan iz redova opozicije u brčanskom Parlamentu, jer smatraju da nije razvojni i da nema posebno izraženu socijalnu komponentu, kako to tvrde predstavnici parlamentarne većine.

Klub zastupnika iz redova opozicijskog SDP-a u Skupštini Brčko distrikta uputio je niz primjedbi na ponuđeni prijedlog budžeta ove lokalne zajednice za 2019. godinu. Smatraju da se od 221,5 miliona maraka čak 56 posto odnosi na plate zaposlenih u javnoj upravi, sudske presude i materijalne troškove, dok se svega pet posto odnosi na kapitalni budžet. I to još nije konačan prijedlog, jer slijede i javne rasprave.

„Već u prvom čitanju su prošli prijedlozi o izmjenama i dopunama zakona o platama u institucijama i javnoj upravi BD i za to će biti potrebno još dodatnih po našim procjenama 10 miliona KM, a takođe znamo praksu da će amandmanskim djelovanjem zastupnici većine sigurno potrošiti još dodatnih deset miliona na raznorazne grantove udruženjima građana“, rekao je Suad Burić, zastupnik SDP u Skupštini Brčko Distrikta.

I u parlamentarnoj većini svjesni su da će budžet pretrpjeti izmjene prije konačne verzije i zbog političkih usaglašavanja među sedam političkih stranaka vladajuće koalicije i nekoliko nezavisnih zastupnika. O najavljenom povećanju plata predsjednik Skupštine distrikta tvrdi da se moraju izjednačiti za iste poslove i da se kod obračuna mora uvesti minuli rad.

„Do drugog čitanja svih ovih zakona pravićemo određene simulacije koliko će i da li će uopšte biti povećanja i da li će povećanja biti samo u nivou stavke minuli rad ne smijemo moramo kontrolisati i dio budžeta koji se odnosi na plate naša opredjeljenja će biti da taj nivo sredstava ne prelazi 75 miliona ukupnog budžeta“, ističe Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko Distrikta.

Najveće stavke projektovanih prihoda u prijedlogu budžeta raspoređene su na bruto plate i doprinose u iznosu oko 81,4 miliona maraka, naknade i troškove zaposlenih u iznosu 1,7 miliona maraka, materijalne troškove 36,2 miliona, subvencije, tekući i kapitalni transferi te grantovi dostižu 75,7 miliona, dok je kapitalni budžet 11,3 miliona maraka.

 

 

Izvor: federalna.ba

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email