Građani traže da se poništi odluka o izgradnji deponije na lokaciji Kladje-Donji Rahić

Predstavnici mjesnih zajednica Donji Rahić, Lipovac, Ulović, Bukovac, Grbavica, Gorice i Ulice, te Udruženje građana“ Povratak“ zatražili su danas od Vlade i Skupštine distrikta  da ponište odluku o  izgradnji Centra za upravljanje  čvrstim otpadom  na lokaciji Kladje u mjesnoj zajednici Donji Rahić.

Smatrajući da je ova odluka donesena ishitreno i na brzinu, građani su se na današnjoj konferenciji za novinare   obrazlažući ovu inicijativu  pozvali na Arhušku konvenciju o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u pitanjima zaštite životne sredine, koju je BiH ratifikovala 2008. godine, a koja se odnosi i na upravljanje otpadom.

U tom cilju,  građani od nadležnih, zahtijevaju  sprovođenje javne rasprave o planu izgradnje Centra za odlaganje čvrstog otpada prije usvajanja bilo kakve konačne odluke, kao i izrada studije  za procjenu njegovog  uticaja   na zdravlje i životnu sredinu.

Pored troga, traži se program saniranja potencijalnih štetnih uticaja po ove mjesne zajednice i šire, a koji će prije svega uključivati:

Izgradnju mreže vodosnabdijevanja za ove mjesne zajednice iz izvorišta Stjepkovica, izgradnju kanalizacione mrežer sa prečistačima za područje sliva Kolobara, Grbavica, Lukavac i drugih na koje ovaj centar ima uticaj., kao i plan zapošljavanja stanovništva mjesnih zajednica koje su pod direktnim uticajem.

Kako su istakli, tek nakon toga mogu prihvatiti usvajanje konačne odluke o izgradnji Centra na bilo kojoj lokaciji , smatrajući da bi to zahtijevale i sve druge mjesne zajednice da se kojim slučajem ovaj centar planira na njihovom području.

Članovi inicijative za zaštitu  interesa građana grupe mjesnih zajednica kažu da će preduzeti sve demokratske aktivnosti u cilju zaštite interesa, uvažavajući i interese šire zajednice.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove u Vladi distrikta Zoran Bulatović kaže da  razumije zabrinutost građana, ali da opredjeljenje Vlade nije premiještanje deponije niti  stvaranja slične deponije koju sada imamo.

„Radi se o jednoj novoj tehnologiji, o industrijskom kompleksu – fabrici koja prerađuje otpad bez štetnih uticaja i na okolinu „ pojasnio je Bulatović.

On kaže da će građani imati mogućnost da se u svakom momentu upoznaju sa onim što se bude radilo. Prema njegovim riječima to je proces od nekoliko godina. U Brčko distriktu je , kaže Bulatović, u prijedlogu Nacrt zakona o upravljanju otpadom u kome će biti ugrađeno da se na teritoriji distrikta može graditi samo centar za upravljanje otpadom po svim evropskim standardima.

 

 

Izvor: Radio BDBiH

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email