Smanjuje se broj nezaposlenih na Zavodu, ali se daleko više smanjuje broj stanovnika Brčko Distrikta

Radio Brčko Distrikta BiH danas (10.02.) javlja “senzacionalnu” vijest: “Na aktivnoj listi Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta u januaru 2019. godine je po prvi put broj nezaposlenih lica koji traže posao pao ispod devet hiljada.

Za ove pozitivne brojke”, istaknuto je, “u prvom redu je zaslužan Zavod za zapošljavanje”.

Nismo sigurni da li se ovdje misli isključivo na Zavod ili i na Vladu Brčko Distrikta  koja sa stranačkih lista obilato zapošljava stranačke poslušnike, bez konkursa, Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, koji traju godinama.

U izvještaju se dodaje da je na ovakvo stanje u Distriktu uticala i “sve veća potražnja za radnicima kako za sezonske poslove u Hrvatskoj tako i odlazak na rad u zemlje zapadne Europe”. Eureka! Dobro se primjetilo.

Tome treba dodati činjenicu da se smanjio broj onih koji se ne vode ne Zavodu za zapošjavanju jer se povečao broj onih koji primaju neku vrstu socijalne pomoći.

 No, ako bi trebalo još nešto posebno istaći po čemu bi se mogla mjeriti uspješnost rada Zavoda za zapošljavanje, Vlade Brčko Distrikta i vladajuće političke strukture onda je to svakako i podatak da je po popisu iz 2013. u Brčko Distriktu BiH živjelo 83.516 stanovnika, a da danas, realno, u Distriktu živi oko 65 000 stanovnika.

Ako se nastavi ovakva vladavina pomenutih institucija,  za pretpostaviti je da ćemo u Distriktu, i pored toga što su u posljednjih 18 godina ukupni javni prihodi (budžet) iznosili oko 4 milijarde KM, broj stanovnika biti još manji.

 

 

E.U.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email