Formiranje Zavod za razvoj i izgradnju grada neophodno za bolju realizaciju kapitalnih projekata

Komisija za budžet Skupštine Distrikta insistiraće na bržoj realizaciji namjenskih sredstava za kapitalne projekte, što podrazumjeva mnogo odgovorniji odnos svih čelnika izvršne, ali i članova zakonodavne vlast.

„Brčanska Vlada mora unaprijediti, prije svega, saradnju među odjeljenjima kako ne bi dolazilo do preklapanja projekata, a što značajno usporava njihovu realizaciju. Pored ostalog, i Odjeljenje za urbanizam treba dinamičnije rješavati sva pitanja u vezi sa aktueliziranjem regulacionih planova, odnosno njihovim izmjenama, te konačnom usvajanju, što je takođe veoma važan preduslov za ubrzavanje realizacije kapitalnih projekata“, rekao je predsjednik skupštinske Komisije za budžet, Halil Ljuca.

U ovom kontekstu, veoma je važno to što će biti formiran i Zavod za razvoj i izgradnju grada, kao institucija koja je bila neophodna i u kontekstu dinamičnije realizacije kapitalnih projekata, jedinstven je stav i svih članova Komisije za budžet brčanskog Parlamenta.

 

 

Izvor: Radio BD BiH

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email