SKUPŠTINSKA KOMISIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: U Brčkom nema korupcije?

U ponedjeljak 24.aprila održana sjednica Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko Distrikta BiH. Za sjednicu su predložene tri tačke dnevnog reda:

Razmatranje zapisnika sa 2. redovnog zasjedanja Komisije
Razmatranje Programa rada Vlade Distrikta
Razmatranje molbe R.V.

 

Iz samog dnevnog reda je vidljivo da niti članovi komisije predlažu niti se građani žale na ono zbog čega je Komisije i formirana, na problem korupcije u Distriktu. Mada istraživanja pokazuju, a stavovi građana potvrđuju, da je stepen kriminala i korupcije u Distriktu viši nego u ostalim dijelovima BiH rad institucija zaduženih za ovu oblast to ne potvrđuje. Stoga se može pretpostaviti da ili korupcije u Distriktu uopće nema ili smo se na nju naviknuli tako da ona više nikome ne smeta, kako građanima tako ni Tužilaštvu.

A.A.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email