Kreditno zaduženje za JP Luku, Bošnjacima (JEDNOM ČOVJEKU) Zavod za razvoj, JP Putevi dodatna sredstva za dovršetak zaobilaznice

Nakon što je usvojen od stane srpskih poslanika osporavan  Zakon o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko Distrikta, temeljem kojeg će se osnovati Zavoda za razvoj i izgradnju Distrikta, na dnevni red jučerašnjeg skupštinskog zasjedanja došla je  dugo osporavana odluka od strane bošnjačkih poslanika o kreditnom zaduženju JP Luka.

Parlament Distrikta je tokom zasjedanja prihvatio kreditno zaduženje za revitlizaciju brčanske “Luke” u visini od deset miliona eura. Inače, kreditno zaduženje je, na zahtjev Vlade Brcko Distrikta, kod Svjetske banke za razvoj, isposlovalo Vijeće ministara BiH.

  Još ranije su Vlada i Skupština Distritka odobrili dodatna sredstava u iznosu od 8 miliona KM JP Putevi. Treba podsjetiti da su bošnjački poslanici dugo vremena osporavali ovu odluku o dodjeli dodatnih sredstava za dovršetaka zaobilaznice. Sada su izgleda pristali ne samo na to, nego i na mogućnost da se zaobilaznica formalno završi na vrijeme ali da se nedovršeni poslovi dovrše naknadno, naravno, na trošak budžeta Brčko Distritka.

   Očigledno da u Brčko Distritka para ima za sve, te je i “vuk sit i ovce na broju”. Još samo da zajedno zapjevaju ovi na vlasti. Pa narode, veseli se i ti, ako možeš!?

 

E.U.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email