Fiskalizacija u Brčko Distriktu konačno može početi!

– Nema više nikakvih pravnih ni tehničkih prepreka za početak procesa fiskalizacije. Poreska uprava Brčko distrikta je u potpunosti spremna i poreski obveznici mogu početi naručivati fiskalne uređaje – poručio je Miodrag Trifković, direktor Poreske uprave.

On je pojasnio da fiskalizacija, koja je bila najavljena za 8. mart, nije mogla početi tog dana zbog praznika, neradnih dana i tehničkih detalja, ali da su sada svi problemi riješeni.

Predsjednik Komisije za fiskalizaciju Safet Rizvanović rekao je da, u skladu sa svojim potrebama, poreski obveznici mogu birati fiskalne uređaje kod jednog od tri ovlašćena proizvođača sa kojima je Direkcija za finansije zaključila ugovore.

– Poreski obveznici su obavezni da nakon što izaberu fiskalni uređaj zaključe ugovor sa serviserom koji prikuplja sve potrebne informacije i dostavlja ih Poreskoj upravi, koja će preko ovlašćenog lica izvršiti inicijalnu fiskalizaciju i donijeti rješenje nakon čega serviser poreskom obvezniku dostavlja fiskaliziran uređaj – rekao je Rizvanović, ističući da nakon toga počinje obaveza poreskog obveznika da registruje promet preko fiskalnog uređaja.

      Rigorozne kazne

On je naglasio da su kazne za izbjegavanje registrovanja prometa preko fiskalnih kasa rigorozne i da iznose 2.500 KM za neizdavanje računa, 500 KM za preduzetnika i 1.000 KM za ovlašćeno pravno lice.

– Fiskalizacija će se odvijati u skladu sa odlukom o dinamici fiskalizacije, a na prvom mjestu su prometnici nafte i naftnih derivata, ugostitelji, igre na sreću, apoteke. U drugom ciklusu su trgovine na malo, veleprodaja, dok su u trećem ciklusu pravna i fizička lica koja nisu obuhvaćena prethodnim djelatnostima, a nisu oslobođeni od obaveze fiskalizacije – kaže Rizvanović.

Uvođenje oko 3.000 poreskih obveznika u proces fiskalizacije će trajati nekoliko mjeseci, a očito je da će rokovi predviđeni odlukom o dinamici fiskalizacije, koja je na snazi od 15. januara, biti pomjereni, jer je do 15. marta fiskalizacija trebalo da bude provedena kod poreskih obveznika prvog ciklusa.

     Kašnjenje

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije, nedavno je rekao da se malo kasni, ali da je razlog veoma složen sistem za koji je trebalo obaviti niz pravnih i tehničkih predradnji.

– Napravljen je pravedan i pošten sistem koji je obuhvatio sve one koji imaju promet u gotovom i svako će prema svojoj ekonomskoj snazi plaćati porez. Očekujemo da će ubiranje prihoda biti 30 odsto veće nego do sada – rekao je Lučić.

On je podsjetio da je cilj fiskalizacije smanjenje sive ekonomije i izbjegavanje plaćanja poreza.

     Troškovi će biti subvencionisani

Zakon o fiskalnim sistemima Brčko distrikta usvojen je početkom juna 2016, a njegova primjena trebalo je da počne u januaru 2018, ukoliko se stvore potrebni preduslovi.

Polovinom oktobra 2018. zakon je izmjenjen u dijelu koji se odnosi na nabavku fiskalnih uređaja.

Umjesto da ih, kako je bilo predviđeno, kupuje Vlada Brčko distrikta, obaveza kupovine fiskalnih kasa prešla je na poreske obveznike s tim da će im se troškovi nabavke subvencionisati od novca za podsticaje privredi.

 

Izvor: infobijeljina.com

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email