BUDŽETSKI GRANTOVI – OGLEDALO RAZVOJA DISTRIKTA : I ovoj godini u Budžetu Distrikta planiraju se veći izdaci za grantove u odnosu na prethodnu godinu

Da Budžet Brčko distrikta već dugi niz godina nije razvojni već je samo kopija onog besperspektivnog iz prethodne godine, uvećan za političke želje „većine“, već je svima postalo jasno. Ali da nema kraja stalnom uvećavanju grantova koji postaju dominirajući element u strukturi Budžeta Distrikta

je činjenica oko koje se normalan čovjek zapita, pa gdje sve ovo vodi. Naime, nezvanično saznajemo da se u odnosu na 2016. godinu kada su grantovi u Budžetu iznosili oko 69 miliona maraka u 2017-oj planiraju isti uvećati za još dodatna 4. miliona maraka i iznosili bi oko 73 miliona konvertibilnih maraka. Ako se pogleda ukupna struktura Budžeta prostom računicom se vidi da grantovi prelaze i više od 1/3 Budžeta, pa se uz ovakav trend za tri ili četiri godine može očekivati da on predstavlja polovinu Budžeta Distrikta. Grant predstavlja dodjelu bespovratnih sredstava pravnom ili fizičkom licu pri čemu niko od primalaca granta nema obavezu da zapošljava, unapređuje ekonomiju Distrikta ili stvara uslove za razvoj u bilo kojoj oblasti života, a ako nekim slučajem i ima neku obavezu, onda nikoga nije briga da li je ona i ispunjena. Ovo dovoljno govori da brčanski budžet u svom najvećem dijelu nema svoju svrhu i da postaje ogledalo razvoja Distrikta. Ostaje da se vidi da li će se do konačnog usvajanja Budžeta, koje je planirano za kraj mjeseca maja, naći i dodatni amandmani kojima će ova slika oko Budžeta za 2017 godinu postati još i gora.

A.A.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email