PRESUMPCIJA NEVINOSTI: Ukinuti zakonsku odredbu po kojoj javni službenici podnose ostavku kada se protiv njih podigne optužnica ?

ISTRAŽUJEMO: Da li je presumpcija nevinosti narušena u Brčkom suspenzijom/smjenom službenika i funkcionera protiv kojih je potvrđena optužnica za krivična djela?Treba li mijenjati zakonske odredbe kojima je propisano ovakvo postupanje ?

 

Nedavno su se na brčanskom radiju oglasili brčanski funkcioneri i službenici koji su smijenjeni/suspendirani sa javne funkcije/službene dužnosti, a usljed potvrđivanja optužnice za određena krivična djela. U njihovim izjavama insinuirano je, ako ne i jasno rečeno, da se potvrđivanje optužnice u Brčkom koristi kao političko sredstvo za smjenu nepodobnih funkcionera i državnih službenika, a da se ovom smjenom krši presumpcija nevinosti.
U ovom članku ukratko razmatramo da li suspenzija i smjena javnih službenika i funkcionera usljed potvrđivanja optužnice za krivično djelo predstavlja narušavanje presumpcije nevinosti i da li je konsekventno potrebno mijenjati zakonske odredbe koje omogućavaju ovakve smjene i suspenzije?
Presumpcija nevinosti, potvrđivanje optužnice i zakonske pretpostavke za suspenziju/smjenu
Presumpcija nevinosti predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, zaštićeno međunarodno-pravnim dokumentima te se smatra jednim od najviših načela krivičnog procesnog prava. Ona je zagarantovana i u brčanskom Zakonu o krivičnom postupku, gdje se u članu 3. navodi:
„Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“

Presumpcija nevinosti po ovoj zakonskoj odredbi postoji čak i nakon prvostepene presude u krivičnom postupku kojom je neko oglašen krivim, a sve dok se ne iscrpe redovni pravni lijekovi (žalbe) na presudu, jer tek tada govorimo o pravosnažnoj presudi. Laički rečeno, nevini ste u očima zakona čak i kada vam u prvostepenom postupku sudija utvrdi krivnju. Krivi ste tek kada neuspješno iscrpite sve žalbe (redovne pravne lijekove) koje možete izjaviti na okrivljujuću presudu.
Sada kad smo razjasnili šta je presumpcija nevinosti, potrebno je reći šta je potvrđivanje optužnice. U brčanskom krivičnom postupku, tužilac je taj koji nakon sprovedene istrage i prikupljenih dokaza odlučuje o postojanju osnovane sumnje protiv osumnjičenika kako bi protiv njega podigao optužnicu. No podizanjem optužnice osumnjičeni još uvijek ne postaje optuženi jer je potrebno da optužnica bude potvrđena. U toj fazi glavnu ulogu igra sudija za prethodno saslušanje, koji bi u praksi trebao bukvalno da pregleda i pretrese tužiočevu optužnicu, a što je najvažnije za našu temu, da temeljno ocijeni da li je uistinu osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo. Ukoliko je po ocjeni sudije sumnja osnovana, optužnica se potvrđuje i osumnjičeni postaje optuženi.
Po pitanju suspenzije državnih službenika i smjene javnih funkcionera u Brčkom, relevantni su brčanski Zakon o državnoj službi i Zakon o Vladi. Zakon o državnoj službi kao najvažnije predviđa suspenziju državnog službenika ukoliko je potvrđena optužnica za krivično djelo protiv službene dužnosti ili ukoliko je potvrđena optužnica za krivično djelo za koje se može izreći kazna u trajanju najmanje tri godine. Zakon o Vladi predviđa smjenu funkcionera ukoliko je potvrđena optužnica za krivično djelo za koje se može izreći kazna u trajanju najmanje šest mjeseci.
Suspenzije i smjene službenika i funkcionera – opravdano ili ne???
Uzvevši u obzir sve gore navedeno, postavlja se pitanje da li je opravdano onda govoriti da se narušava presumpcija nevinosti suspenzijom iz državne službe, odnosno smjenom sa javne funkcije, a u slučaju potvrđivanja optužnice? I da li je potrebno mijenjati zakonske odredbe kojima je navedeno omogućeno?
Prvo, kako smo vidjeli, potvrđivanje optužnice prevazilazi običnu sumnju i samovolju tužioca. Potvrđivanje optužnice je manifestacija najvišeg stepena sumnje da je neko počinio određeno krivično djelo. Nije samo tužilac odlučio da nekoga optuži, nego je i sudska instanca potvrdila da uistinu postoji dovoljno indikatora kako bi se osnovano posumnjalo da je neko izvršio krivično djelo.
Drugo, smjena javnih funkcionera i suspenzija državnih službenika, u slučaju potvrđivanja optužnice, ima za cilj i sprečavanje moguće zloupotrebe javne funkcije, odnosno službene dužnosti (npr. zastrašivanje svjedoka ili zataškavanje dokaza korištenjem javne funkcije/službene dužnosti). Ovo se prije svega odnosi na krivična djela sa elementom zloupotrebe službenog položaja odnosno javne funkcije.
Treće, suspenzija sa službene dužnosti, odnosno smjena sa javne funkcije, apsolutno nemaju nikakve veze sa presumpcijom nevinosti. Kako smo naveli, presumpcija nevinosti zakonski važi do pravosnažne presude, što znači da smjenom i suspenzijom ona i dalje nastavlja da postoji.
Četvrto, suspenzija i smjena su sasvim opravdane ako se uzme u obzir da se radi o javnim funkcionerima odnosno državnim službenicima koji predstavljaju Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.
Tako, ukoliko je neko javni funkcioner, naprimjer član Vlade Brčko Distrikta, on je i predstavnik grada, jedna od najbitnijih javnih ličnosti, on predstavlja segment cjelokupnog ugleda Brčko Distrikta i trebao bi da predstavlja simbol časti i poštenja. Stoga je sasvim opravdano da potvrđena optužnica i za počinjenje manjeg krivičnog djela, predstavlja apsolutno dovoljan razlog da neko bude smijenjen sa javne funkcije do pravosnažne presude.
Sa druge strane, ukoliko je neko državni službenik, kriteriji za suspenziju su opravdano viši. Takođe se radi o ugledu Brčko Distrikta i javne uprave grada, ali manjeg stepena u odnosu na javne funkcionere. Stoga je sasvim opravdano da, ukoliko se radi o krivičnim djelima protiv službene dužnosti ili težim krivičnim djelima, službenik bude suspendiran sa svoje dužnosti do pravosnažne presude.
Peto, suspenzija i smjena ne znače da se osoba ne može vratiti na prethodnu funkciju ili službenu dužnost ukoliko bude pravosnažno oslobođena. Zakon predviđa takvo vraćanje. Takođe, ukoliko je funkcija istekla ili radno mjesto više ne postoji, postoje zakonom predviđeni mehanizmi koji omogućavaju da se nastala šteta osobi nadokadi.
Šesto, čak i ugovori o radu u zapadnim zemljama sadrže praksu da u sferi radnog odnosa u privatnim firmama predvide suspenziju sa radnog mjesta ukoliko protiv radnika bude podignuta optužnica za teža krivična djela. Zašto bi to onda bilo sporno u javnim institucijama, kada se radi o ugledu grada i osobama koje se plaćaju novcem koji pripada građanima?
Naposlijetku, ne ulazeći u potencijalne političke zloupotrebe oko potvrđivanja optužnica, potrebno je naglasiti da su zakonske odredbe o smjeni i suspenziji trenutno na snazi sasvim razumne, da se njima ne krši presumpcija nevinosti i da ih nema potrebe mijenjati.
Javni funkcioner i državni službenik, kao predstavnici gradskog ugleda i osobe finansirane iz džepova građana, sebi ne smiju dozvoliti da uopšte budu predmetom sumnje za počinjenje bilo kakvih krivičnih djela.

A.A.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email