GRANICE LOVIŠTA-PODJELA DISTRIKTA!? Novi pokušaj da Vlada Brčko distrikta izglasa podjelu lovišta po etničkom prncipu

Na zadnjoj sjednici Vlade Brčko distrikta trebalo je da se razmatraju smjernice za izradu Odluke o ustanovljavanju granica lovišta na području Brčko distrikta ali se u poslednji momenat odustalo od toga i ta tačka dnevnog reda odložena je za nastavak sjednice koji treba da se održi u iduću srijedu.

Nezvanično se saznaje da je prijedlog resornog odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu da se izglasaju smjernice koje će omogućiti donošenje odluke koja će lovišta Brčko distrikta podijeliti na tri dijela po etničkom ključu. Podsjećamo, ovo je upravo razlog zašto se ni nakon tri godine od stupanja na snagu Zakona o lovstvu Brčko distrikta isti ne primjenjuje i zašto u stvari lova i nema. Naime, srpski lobi u Distriktu se zalaže za podjelu lovišta po nacionalnom ključu na tri dijela, dok bošnjaci traže da se formira jedno jedinstveno lovište kakvo je bilo i prije rata a koje bi se dodijelilo lovačkim udruženjima koja ispunjavaju zakonom utvrđene ktiterije o minimalnom broju lovaca. Ono na što su neki upozoravali je da podjela lovišta na tri dijela po etničkom principu zapravo predstavlja uvod u sve veću teritorijalnu podjelu Distrikta na nacionalnoj osnovi a što je Arbitražnom odlukom za Brčko izričito zabranjeno. Očigledno je da dogovora partnera u vlasti oko ovog pitanja još uvijek nema, a ko će prvi popustiti ostaje da se vidi, možda već u narednu srijedu.

S.F.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email