PRIVATNI UNIVERZITETI U DISTRIKTU: Lud, zbunjen, normalan

Na posljednjem zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH poslanik BDP Admir Nuković je postavio poslaničko pitanje vezano za rad privatnih (Evropski) univerziteta u Distriktu, odnosno kako je moguće da je Evropski univerzitet vršio upis studenata u drugu, treću i četvrtu studijsku godinu kada zakonsku osnovu za tako nešto nije imao.

Odgovor na ovo poslaničko pitanje je već dugo u pripremi, kao što se već godinama drži u pripremi odgovor na pitanje statusa privatnih univerziteta u Distriktu.
Poslanik Nuković svojim pitanjem želi produbiti problem, ukazujući na nelegalan rad Evropskoga univerziteta u jednom segmentu njegove djelatnosti, gubeći pri tome iz vida da njegovo pitanje ima smisla samo ako se pođe od pretpostavke legalnosti statusa Evropskog i drugih privatnih univerziteta u Distriktu.
Naime, prema najnovijim informacijama i unatoč izjavama novog šefa Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta Evropski i Internacionalni univerzitet ne vode se na listi licenciranih univerziteta, pa su samim tim i nelegalni.
Unatoč tome što je ovo već godinama notorna činjenica mladi ljudi se upisuju na ove univerzitete, dobijaju stipendije za studiranje na ovim univerzitetima, završavaju i dobijaju diplome ovih univerziteta, neko od sretnika se i zaposli sa takvom diplomom a da je sve to pravna fikcija jer formalno-pravno ovi univerziteti ne postoje.
Bez obzira što je u više navrata ovo potvrđeno od zvaničnika Distrikta Evropski univerzitet organizuje Dane otvorenih vrata omogućavajući mladim ljudima povoljnije upisnine na ovaj univerzitet, organizuje javne skupove na kojima učestvuju najviši zvaničnici Distrikta. Istovremeno ovi, kao i raniji, zvaničnici Distritka zajedno s inspekcijama i ostalim stručnih službama ništa ne čine da se ova pravna rašomonijada sa katastrofanim posljedicama razriješi. Sve funkcioniše kao da je sve u najboljem redu, mada se dobro zna da ništa nije u redu. U takvim pravnim uslovima, na žalost, ne rade samo privatni univerziteti tako da je u Distriktu teško identificirati ko je lud, ko zbunjen, a ko normalan.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email