Još jedno usvajanje “koruptivnog” budžeta, pa ćemo mijenjati Zakon o budžetu

Iz Vlade Brčko Distrikta saznaje se da će ove godine staviti u proceduru skupštinskog usvajanja preko 50 zakona, među kojima je, gle čuda, i Zakon o budžetu.

“Jedan od najvažnijih i najprioritetnijih zakona je novi Zakon o budžetu, čiji je nacrt već pripremljen i koji bi u osnovi uveo plansko – programski budžet, te nam omogućio izdvajanje sredstava samo za projekte koji imaju spremnu svu neophodnu dokumentaciju, a istovremeno osigurao preusmjeravanje sredstava koja su u nekim projektima blokirana već desetak godina“, rekao je gradonačelnik Siniša Milić, a prenosi Radio BDBiH.

   Ovo bi moglo da znači samo jedno. I ove godine ćemo u konačnici usvojiti budžet sa hiljadama amandmana kojima se izdvajaju sredstva za fiktivne i koruptivne projekte, dakle, budžet otvorenog i sistemskog kriminala i korupcije.

   Pošto je gradonačelnik Milić, uz formalnu podršku Pravobranilaštva, već odavno najavlo da tako više neće ići, ali to ipak tako ide, trebalo je smisliti neko opravdanje. Opravdanje je u Zakonu o budžetu koji, navodno, omogućava takvu praksu, pa ga treba mijenjati.

   Tako se obmanjuje javnost da će najavljene promjene oko usvajanja budžeta biti moguće sa donošenjem novog zakona. Kao da je postojeća praksa donošenje rebalansa budžeta i usvajanje hiljada koruptivnih amandmana u skladu sa postojećim Zakonom o budžetu.

Naravno, kada se usvoji i novi Zakon o budžetu, postojeća praksa sistemskog kriminala i korupcije će se, po već ustaljenom receptu, nastaviti sa smišljanjem novih opravdanja za takvu praksu. I tako u nedogled.

 

E.U.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email