NASTAVAK 13. SJEDNICE VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH: Interesovanje javnosti za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti

U srijedu 10.maja, trebalo bi da bude nastavljena 13. redovna sjednica Vlade na kojoj bi, između ostalog, interesovanje javnosti trebalo biti usmjereno na Smjernice za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti kao i na Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum između Vlade Brčko distrikta i Nevladinih organizacija koje djeluju na području Brčko distrikta.

 

Smjernice za izmjenu zakona o porezu na nepokretnosti idu u cilju poboljšanja statusa stanovnika Distrikta a u smislu povećanja najniže stope poreza na nekretnine i povećanja iznosa poreskih odbitaka po osnovu prebivališta, takođe bi se uvelo i plaćanje poreza na više mjesečnih rata.Ovim bi se prema namjeri predlagača smanjio broj poreskih obveznika za one koji imaju male nepokretnosti a u isto vrijeme bi se povećao iznos koji se odbija od poreske osnovice.U isto vrijeme iz Direkcije za financije tvrde da ovo neće uticati na ukupno prikupljanje poreza od nekretnine.
Po prvi puta vlasti u Distriktu bi mogle i formalno urediti svoj odnos prema nevladinom sektoru. To se nudi Sporazumom između Vlade i nevladinih organizacija osnovanim u Brčko distriktu. Ukoliko se sutra da saglasnost na ovaj sporazum vlasti u Distriktu bi i zvanično podržale napore koje čine nevladine organizacije u realizaciji svojih projekata  ali i prihvatile nevladin sektor kao partnera u izgradnji demokratskog društva.

A.A.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email