SKUPŠTINA DISTRIKTA: Izvještaj o radu JP Komunalno ili pokušaj suđenja Nukoviću ?!

U nastavku 11. sjednice Skupštine Brčko Distrikta BiH ponovo je dominirala samo jedna točka dnevnog reda, Izvještaj o radu JP Komunalno, koja je u stvari bila pokušaj javnog suđenja bivšem direktoru ovoga preduzeća i sadašnjem predsjedniku i poslaniku lokalne parlamentarne stranke BDP. Mada je na ovome skupštinskom zasjedanju bilo mnogo interesantnih tačaka na dnevnom redu, od Izvještaja o utrošku budžeta za 2016. godinu, Izvještaja o radu Vlade, Programa rada Vlade, Izvještaja Pravobranilaštva i mnogih drugih, koje su formalno mnogo značajnije od pomenutog Izvještaja JP Komunalno, ipak je samo ta točka bila predmet interesovanja kako poslanika tako i javnosti. Naravno, za to postoje razlozi o kojima se malo govori.

Mada je formalna rasprava, u kojoj su najvećim dijelom učestvovali bošnjački poslanici, predvođeni SBB-om, išla u pravcu isticanja objektivnih slabosti u radu JP Komunalno, ipak je konačan utisak da se ovdje radilo o političkom obračunu. Nesporno da se u JP Komunalno i danas radi isto što i ranije, od političkog popunjavanja radnih mjesta do mnogih drugih privilegija, od kojih su veliku korist imali mnogi kako bivši tako i sadašnji funkcioneri i poslanici. No, da li se to dešavalo i dešava samo u JP Komunalno? Kada bi se dosljedno držalo do principa onda bi se isto tako moglo otvoriti pitanje poslovanja i ostalih javnih institucija, od JP Putevi i Fonda zdrastvenog osiguranja, pa do korupcije sadržane i u samom konceptu budžeta koji se usvaja. No, nad ovim institucijama se još uvijek drže zatvorene oči. Rasprava o JP Komunalno je finalizirana usvajanjem konkretnih zaključka koji nisu bezazleni i koji nisu bez određenog političkog cilja. Oni se u bitnom svode na dva stava:
Prvi, da je za sadašnje stanje u JP Komunalnom, a stanje je kako se priča alarmantno, kao i za ono što može slijediti, krivo isključivo ranije rukovodstvo, prije svega bivši karizmatični direktor Admir Nuković,
Drugo, da treba prikupiti dovoljno materijalnih dokaza o nezakonitim i koruptivnim radnjama JP Komunalno kako bi se podigla optužnica protiv bivšeg direktora Admira Nukovića i time ga se trajno uklonilo sa političke i javne scene Distrikta. Ovakav zaključak su podržali svi prisutni poslanici, osim jednoga, nije teško pogoditi kojeg. Ostao je sam onaj koji je do juče imao gotovo apsolutnu podršku gotovo istih političara koji ga danas kritikuju za ono za što su ga juče hvalili. Ako ništa drugo ovo bi za mnoge moglo biti poučno.
Za zaključak bi mnogi rekli da mu je u osnovi namirivanje dugova dva bivša prijatelja koji su 2012. godine trebali voditi zajedničku političku kampanju. Protiv jednog od njih se trenutno vodi krivični postupak za koji neki smatraju da je iniciran od ovoga drugoga i da se sada poravnavaju računi. Na prvu to izgleda tako. Možda jednim dijelom to i jeste tako ali to svakako nije ono najbitnije u ovome slučaju. U pozadini ovih događanja su mnogo dublji razlozi, nerazumljivi i mnogim od aktualnih učesnika, a koji za cilj imaju restrukturiranje političke, prije svega bošnjačke, scene. U kom pravcu će to ići, pitajmo se? O svemu ovome podrobnije u nastavku.

O.P.L.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email