SKUPŠTINSKA KRITIKA PRAVOBRANILAŠTVA DISTRIKTA: Bez ozbiljnijeg zaključka

Na posljednjem zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH predsjednik Skupštine kritički je otvorio jedno vrlo važno pitanje, pitanje statusa, funkcionisanja i odgovornosti Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH. Pravobranilaštvo je temeljna institucija kontrole da li se imovina Distrikta koristi u skladu sa zakonom, kao i da sve radnje koje poduzimaju predstavnici Distrikta budu u skladu sa zakonom.

U situaciji kada se gotovo svi slažu da u Distriktu vlada sistemsko nezakonje i sistemska korupcija, da se odlivaju ogromna javna sredstva na izgubljene sudske tužbe protiv Distrikta ova inicijativa dobija na značaju. U skladu sa istupom predsjednika Skupštine gotovo svi poslanici iz vladajuće većine podržali su ovu inicijativu.
No, samo finale, zaključak koji je usvojila Skupština nije u skladu sa zahtjevima iznesenim u javnim istupima poslanika a pogotovo potrebama Distrikta. On se svodi na deklarativan zahtjev da Pravobranilaštvo sačini prijedlog mjera vezano za regresne tužbe, što je Pravobranilaštvo već nudilo, da Pravobranilaštvo formalno i materijalno ozbiljnije radi svoj posao, što je neozbiljno, te inicijativa za izmjenom tri zakona kako bi se navodno ozbiljnije štitili materijalni interesi Distrikta.
Tako je jedna inicijativa neslavno završila. Pitanje jeste da li je unutar vladajuće većine neko "razvodnio" prvobitno iznesene stavove ili je sam kritički pristup Pravobranilaštvu bio u funkciji discipliniranja Pravobranilaštva u odnosu na vladajuću većinu a ne zahtjev za poštivanjem Statuta i zaštite javnih interesa Distrikta.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email