Radnička klasa ide u raj, gradonačelnik Milić obećao novi Zakon o radu

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je Srni da bi novi Zakon o radu trebalo da se što prije nađe na sjednici lokalne Skupštine, zajedno sa prispjelim amandmanima, da bi se konačno krenulo u uređivanje radno-pravne oblasti u Distriktu.

"Važeći zakon o radu je prevaziđen, a mnogi instituti koji su sadržani u ovom propisu nisu u skladu sa standardima u oblasti proklamovanja i zaštite prava radnika", rekao je gradonačelnik, podsjetivši da je donošenje novog Zakona o radu, takođe, važan dio reformske agende.

On je dodao da je važno da svi amandmani i nacrt zakona, prethodno prođu razmatranje Ekonomsko-socijalnog savjeta, kao i Vlade Distrikta.

"Na tekst zakona uloženo je dosta amandmana koji će sigurno poboljšati prijedlog zakona", rekao je gradonačelnik, posebno naglašavajući amandman kojim bi se onemogućilo da zaposleni u javnim preduzećima, zavodima i fondovima, kao i drugim pravnim licima čiji je osnivač distrikt, mogu istovremeno biti i poslanici i zaposleni u javnom sektoru.

Prema njegovim riječima, s obzirom da je Skupština krenula u harmonizaciju prava i obaveza zaposlenih u upravi s jedne, i javnim preduzećima, fondovima i zavodima, s druge strane, time što im je propisala isti procenat minulog rada, potpuno je logično da se takvo ujednačavanje nastavi.

"To znači da bi zaposleni u javnom sektoru, kao što je već slučaj u državnoj službi, policiji, stručnim službama Skupštine i pravosuđa, ako amandman bude usvojen, bili dužni da uzmu neplaćeno odustvo s posla ukoliko se opredijele da uđu u Skupštinu. Ta odredba primjenjivala bi se od izbora 2020. godine", rekao je Milić.

On je naglasio da nakon usvajanja Zakona o radu treba pokrenuti proceduru izmjena Zakona o javnoj upravi da bi se formirala organizaciona jedinica za rad i radne odnose u okviru Vlade.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email