Vlada usvojila rebalans budžeta bez donatorskih amandmana poslanika koje će usvajati Skupština

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 71. vanrednoj sjednici Prijedlog rebalansa Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu u iznosu od 20 943 286 KM, i proslijedila ga u skupštinsku proceduru.

Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić rekao je da bi, ukoliko predloženi rebalans budžeta bude usvojila Skupština Brčko distrikta BiH, ukupan budžet za tekuću fiskalnu godinu iznosio 248 076 474 KM.

  No, u prijedlogu rebalansa budžeta koji je usvojila Vlada Brčko Distrikta nisu se našli amandmani poslanika koji iznose  oko desetak miliona KM, a koje poslanici vladajuće većine velikodušno dijele svojoj klijenteli.

   Time se, s jedne strane, Vlada pokušava distancirati od ovog dijela rebalansa budžeta, što je besmisleno, a, s druge strane, se pojednostavljuje proceduru usvajanja ovih amandmana, što jeste krajnji cilj.  Po  dječjoj logici, pravimo se kao da ih nema.

 
    Time se nastavlja koruptivna i kriminogena praksa usvajanja budžeta u Brčko Distriktu BiH, koja je od Brčkog napravila “banana” Distrikt. Moraš izigravati “majmuna” da bi dobio “bananu”.

 

E.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email