Ponovo “cirkus” u skupštinskim klupama Brčko Distrikta, no “cirkus” bi se mogao proširiti!

Danas, 12. juna 2019. godine (srijeda) trebalo je da započne zasjedanje Skupštine Brčko Distrikta BiH s početkom u 10 sati. Bez bilo kakvog obrazloženja sjednica nije započeta u predviđeno vrijeme.

Ovaj put sjednica nije započeta ni nakon sat-dva kašnjenja, što je indiciralo da su poslanici zaboravili da se nisu uskladili oko rješenja za pojedine tačke dnevnog reda za 50. redovno zasjedanje, pa su to konstatovali pred početak same sjednice, vjerovatno oko podjele javnih para u rebalansu budžeta.

   Neformalno, zasjedanje je nastavljeno u obližnjem hotelu, a opozicija i oni koji prate javni prenos ostavljeni sa da čekaju, po ko zna koji put. Nakon izvjesnih konsultacija (talova) koji su obavljene u obližnjem hotelu sjednica je započela u 16 h.

   Pošto je trebalo završiti sa dnevnim redom sa prekinute 49. redovne sjednice još uvijek ne znamo da li su se vladajuće stranke dogovorile (utalile) oko glasanja za pojedine tačke dnevnog reda za 50. redovno zasjedanje Skupštine.

   U nastavku 49. redovnog zasjedanja vrijedno je spomenuti veoma kritičan istup pojedinih poslanika u vezi sa Izvještajem o radu Tužilaštva Brčko Distrikta BiH. Njihova kritika se može ukratko svesti na to da je u proteklom periodu podignut relativno veliki broj optužnica protiv lica koja obavljaju političke i državne (Distrikt) funkcije- predsjednici stranaka, bivši gradonačelnici, članovi Vlade… a da su te optužnice, nakon spektakularnih hapšenja, “pale” ili rezultirale minornim kaznama.

  Zaključak koji su poslanici izvodili je da se radi o namještenim procesima koji su trebali da diskreditiraju pojedine političare. Glavni tužilac se branio  statističkim podacima da je broj osuđujućih presuda u odnosu na podignute optužnice na nivou nekog bh. prosjeka.

Tom prilikom nije primijetio da je broj oslobađajućih presuda ili minornih kazni gotovo jednak podignutim optužnicama kada su u pitanju političari. Nema ozbiljne presude ni jednom političaru protiv kojeg je podignuta optužnica što vodi zaključku da su nam političari i javni funkcioneri gotovo besprijekorni.

Generalno, utisak je da je istupima pojedinih poslanika trebalo dovesti u pitanje optužnice, a da pri tome niko nije problematizirao sami proces prikupljanja dokaza, samo suđenje, kao i oslobađajuće presude, odnosno minorne kazne

   Skupština je još uvijek u toku.

 

E.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email