ODJELJENJE PRAVDE- POTREBA ILI POLITIČKI MANEVAR: Na sjednici Skupštine najavljeno formiranje novog Odjela Vlade

Na sjednici Skupštine Brčko distrikta koja je održana u proteklu srijedu, između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se nalaže Zakonodavnoj komisiji Skupštine da u skorije vrijeme pripremi potrebnu regulativu za ukidanje Pravosudne komisije i formiranje posebnog odjela Vlade koji bi preuzeo kompetencije ove institucije. O ovome se razgovara već nekoliko godina ali je interesantno pogledati šta bi to značilo i na koji način bi se to ostvarilo.

 

Važnije nadležnosti Pravosudne komisije koje bi prešle u Vladu distrikta, odnosno njeno resorno Odjeljenje pravde, kako bi vjerovatno bio njegov naziv, se svode na: kadrovska imenovanja administracije sudova i tužilaštva (izuzetak su sudije i tužioci), stručnu obuku sudija i tužilaca, imenovanja pravobranioca i njegovih zamjenika, izradu i predlaganje zakona Brčko distrikta iz nadležnosti pravosudja, predlaganje člana VSTV-a iz Brčko distrikta, i dr.

Ono o čemu se već odavno vodi polemika je nadležnost Pravosudne komisije da predlaže zakone, pa bi sva priča o bitnosti Pravosudne komisije da vrši određena imenovanja postala nebitna i zanemarljiva u odnosu na ovu nadležnost kojom se kroji način života putem predlaganja pravila ponašanja u Distriktu. Ovakva praksa, barem u Evropi, ne postoji, jer pravosudna vlast nije ta koja predlaže zakone nego ih kroz ustavima zagarantovanu nezavisnost izvršava. U svakom slučaju, formiranje Odjela pravde u ovom smislu imalo bi svoje puno opravdanje i pravnu logiku. Međutim, ne treba zaboraviti da je međunarodna zajednica krojila Distrikt po posebnim uzansama koje su se, barem u ono vrijeme, činile potrebnim i neophodnim. To je, prije svega, potreba da se finansije i pravusudne kompetencije kao stubovi institucionalnog samoodržanja izuzmu iz ruku politike i predaju u ruke profesije i struke. Ali se isto tako 17 godina poslije može diskutovati o uspješnosti ovakvog pristupa i shodno tome donijeti zaključak da se to ili pokazalo neuspješnim pokusom ili da je politička apstinencija od ova dva značajna stuba postala nesnošljiva, pa se sada političkim manevrima stavlja tačka na trenutno stanje.

Da bi se zaključak Skupštine distrikta proveo potrebna je izmjena Statuta Brčko distrikta za koju će glasati tri četvrtine poslanika, što znači da je potrebno da 24 poslanika za ovo dignu ruku. Izmjenom Statuta bi se brisalo postojanje Pravosudne komisije a sve njene nadležnosti bi se prenijele na javnu upravu Distrikta.Takođe, Statutom bi se morao izmijeniti i broj odjela koja Vlada Distrikta može imati, a obzirom da je formiranjem Odjela za evropske integracije već popunjen broj od 12 odjela koliko Vlada prema važećem Statutu može imati.

Sve u svemu, da li će se formirati većina koja će imati dovoljno poslanika da izglasa izmjenu Statuta i da li će one ići u pravcu potpunog gašenja Pravosudne komisije ili samo izuzimanja određenih nadležnosti, ostaje da se vidi.

A.P.P.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email