Građani Brčko Distrikta i ove godine imaju problema sa smradom i smećem

Građani Brčkog, posebno meštani okolnih mesnih zajednica Ilićka i Grčica, i ove godine imaće problema sa smećem, bez obzira na činjenicu da se počelo sa rešavanjem deponovanja otpada u Distriktu.

U Odeljenju za komunalne poslove kažu da će se truditi da negativne uticaje svedu na najmanju moguću meru i da će pojačanim kontrolama nastojati izbeći neželjene situacije iz proteklih godina, kao i da veruju da je ovo poslednja godina u kojoj će stanovnici Brčkog imati ove muke.

- Nadam se da je ovo poslednja godina u kojoj će građani imati neugodnosti zbog blizine deponije – kaže Zoran Bulatović, šef ovog odeljenja.

Pojašnjava da su tenderske procedure značajno usporile poslove oko realizacije privremenog rešenja odvoza smeća na neku od regionalnih deponija.

- Sproveden je postupak javne nabavke usluge deponovanja na koji su se prijavile dve regionalne deponije iz Zvornika i Bijeljine i u toku je odabir ponuđača. U postupku je i nabavka opreme, dve samokompaktirajuće poluprikolice i jednog tegljača, a ovaj javni poziv se zatvara krajem jula. Voleli bi da smo to uspeli uraditi pre, ali procedure su takve da nije moglo brže. U toku je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice i nadam se da će biti završena na jesen kako bi do kraja godine počeli odvoziti smeće na neku od ovih regionalnih deponija - kaže Bulatović.

Dodaje da je u izradi i program sprovođenja kampanje odvojenog prikupljanja otpada koja treba početi na jesen, a koju će podržati Svetska banka i organizacija SIDA.

- Cilj nam je da smanjimo količinu otpada koji ćemo odvoziti čime ćemo smanjiti i iznos novca koji ćemo godišnje izdvajati za ovu svrhu. Istovremeno, time ćemo početi i prilagođavanje evropskim standardima odvojenog prikupljanja otpada - pojašnjava Bulatović.

 
Dodaje da će tek videti na koji način će tako prikupljen otpad distribuirati, da li putem koncesija ili će to raditi JP „Komunalno Brčko“.

Kada počne odvoz smeća na regionalnu deponiju i prestane odlaganje smeća moći će početi sanacija postojeće deponije. Bulatović kaže da su od Svetske banke dobili idejni i da očekuju glavni projekat sanacije postojeće deponije. O tome koliko će to koštati još se ne može govoriti. Ističe da osim kreditnih očekuju i grant sredstva.

Paralelno sa iznalaženjem privremenog rešenja deponovanja smeća u Brčkom, Vlada i Skupština su se početkom godine odlučile da se trajno rešenje traži izgradnjom centra za upravljanje otpadom za koji je kao konačna lokacija određeno Klađe kod Donjeg Rahića.

- Pošto je u toku izrada prostornog plana Brčko distrikta, prema nosiocu izrade je upućen elaborat u kojem je na osnovu svih standarda određena lokacija za trajno rešavanje problema deponovanja smeća na prostoru Distrikta - rekao je ranije Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog.

On je izjavio da su u Vladi razumeli da građani nemaju vremena i strpljenja da čekaju trajno rešenje i da su zbog toga odlučili da do konačnog i trajnog pristupe privremenom rešenju odvoza otpada. Za ovu namjenu u budžetu je obezbeđen milion KM.

          Negativan uticaj na život

Sadašnja deponija nalazi se 50 metara od reke Save, a od centra grada udaljena je svega dva kilometra vazdušne linije. Prema rezultatima ankete Udruženja građana „Demos“ o uticaju gradske deponije u Brčkom na kvalitet života građana Ilićke, Grčice i Donjeg Brezika, rađenoj krajem prošle godine na 1.000 ispitanika, preko 90 odsto ljudi smatra da postojeća deponija negativno utiče na njihov život.

Damjan Dundžić, predsednik mesne zajednice Ilićka, kaže da će i ovog leta istrpjeti neugodnosti zbog blizine deponije i da će kada započne odvoz smeća na neku regionalnu deponiju početi njena sanacija i izgradnja centra za upravljanje otpadom.

 

Izvor: blic.rs

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email