Projekat “Luka Brčko” na čekanju zbog prostorno-planske dokumentacije

Vlada Brčko Distrikta BiH na današnjem prvom nastavku 63. redovne sjednice razmatrala je Prijedlog zaključka u vezi s implementacijom projekta „Luka Brčko“ na kojoj je donijela zaključak kojim se Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove zadužuje da pokrene proceduru izmjene postojeće prostorno-planske dokumentacije.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević naglasio je da se mora korigovati prostorno-planska dokumentacija kako bi se počelo s realizacijom projekta.

„Glavni projekat napravljen je na takav način da je prvobitno dobio lokacijske uslove, a nakon toga u Odjeljenju za prostorno planiranje su ustanovili da se isprojektirana trasa ne poklapa s trasom koja je u prostorno-planskoj dokumentaciji. Mi smo još jednom izvršili provjeru da li je moguće da se uklopi ta trasa i dobili smo odgovor da je to nemoguće zbog zadovoljavanja tehničkih preduslova za izgradnju tog kolosijeka. Znači, da bi se izgradilo po postojećem projektu mi moramo korigovati prostorno-plansku dokumentaciju“, kazao je Gudeljević podsjećajući da je ukupna vrijednost projekta „Luka Brčko“ 10 miliona eura.

„Za dizalicu su predviđena 3 miliona eura, a oko 7 miliona eura su ostali projekti tj. uklapanje željezničkih kolosijeka, izgradnja platoa ispred Luke, izgradnja željezničkih kolosijeka unutar same Luke i izgradnja pristupnog puta od Bijeljinske ceste do ulaza u Luku“, kazao je Gudeljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radno tijelo na državnom nivou.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala i 75. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvećanju plate po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode poslova, odgovornosti za obavljanje tih poslova i opasnosti po život i zdravlje prilikom obavljanja tih poslova zaposlenih u nadležnoj organizacionoj jedinici Odjeljenja za javnu sigurnost.

 

Izvor: /bdcentral.net/

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email