U Brčko Distriktu započela borba protiv korupcije, još samo da počne hapšenje!

Kako javlja Radio BDBiH „Usvojeni dokument „Strategija za borbu protiv korupcije za period 2015-2019“, uspješno se, kao bazična osnova, provodi i na području Brčko Distrikta. „Operativno je provedeno gotovo sve što je u ovoj fazi zahtijevao pomenuti  dokument.

Sačinili smo Operativnu strategiju, potom Akcioni plan djelovanja, ali i odredili kontakt osobe, koje su u svim organima i institucijama, čiji je osnivač Distrikt, napravili zasebne Planove integriteta u prevenciji i borbi protiv korupcije. Takođe smo proveli i anketu o osposobljenosti i informisanosti službenika i zaposlenika u javnim institucijama i preduzećima Distrikta“, istakao je predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije brčanske Vlade, glavni koordinator Sead Šadić. Sve u svemu, za očekivati je da aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije u Distriktu, budu još dinamičnije, a posebno, za  javnost uočljivije, sa aktiviranjem  brčanske Kancelarije za borbu protiv korupcije, odnosno, najkasnije, od početka  naredne godine”.

   Da nije žalosno, bilo bi cirkuski smiješno. Iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, slušamo iste priče. Samo još da se počnu hapsiti glavni nosioci korupcije u Distriktu. A to nikako da se desi. Zašto?

   Stranke, koje čine aktualnu vlast, još uvijek ne mogu da se dogovore ni ko će biti direktor  famozne Kancelarije za borbu protiv korupcije. Kažu, u strahu su goleme oči. Svaka stanka se boji da, ako direktor ne bude njihov, baš ona bude prve žrtve borbe protiv korupcije. Ne bez razloga, jer i djeca u Distriktu znaju da su glavni nosioci korupcije u Brčko Distriktu BiH upravo stanke na vlasti.

 

E.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email