Šansa da Brčko Distrikt postane turistički, sportsko-rekreativni, zdravstveni i privredni centar u BiH i u regionu

Predstavnici distrikta Esed Kadrić, predsjednik skupštine Brčko distrikta BiH, Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, Pero Gudeljević, šef odjela za privredu, sport i kulturu i ovom su prilikom istakli da ponuđeni razvojni projekti Holdinga Studen predstavljaju značajnu razvojnu šansu za toliko potrebni privredni i društveni razvoj distrikta, te da će poslovni ljudi i firme dobiti šansu za upošljavanje svojih građevinskih kapaciteta i da će Brčko postati prepoznatljiv turistički, sportsko rekreativni, zdravstveni i privredni centar kako u BiH tako i u regionu.

To će biti podsticaj i drugim domaćim i stranim investitorima da ulažu u razvoj Brčko distrikta i na tim osnovama će se kreirati nova radna mjesta i omogućiti brže zapošljavanje mladih ljudi i njihovo zadržavanje na ovom prostoru.

Ilija Studen, vlasnik Holdinga Studen naglasio da je potrebno, kao prvi korak, sačiniti i potpisati Memorandum o razumijevanju između Vlade i firme Holding Studen.
Taj dokument je potreban kako radi praćenja izvršenja međusobnih prava i obaveza, tako i radi informisanja naših poslovnih partnera koji će na razne načine participirati u implementaciji ponuđenih projekata.

Memorandumom će se bliže definisati i predložiti koje i do kojeg nivoa treba izvršiti izmjene i dopune nekih aktuelnih zakona, koje nove zakone treba donijeti i koje odluke treba da usvoje nadležni organi, te koju prostorno plansku dokumentaciju treba donijeti za stvaranje planerskih uslova za blagovremeno izdvajanje lokacijskih i građevinskih dozvola.

Memorandumom će se definisati dinamika realiziranja plana, sa preciznim rokovima i nosiocima projektnih zadataka. Takođe treba formirati zajedničke stručne timove koji će sačiniti nacrt teksta izmijena i dopuna nekih zakona, kao i donošenje novih, prijedloge donošenja nedostajuće prostorno planske dokumentacije, kako bi nadležni organi do kraja ove godine usvojili sva potrebna akta i stvorili pretpostavke da se do kraja ove godine potpiše Ugovor između Vlade Brčko distrikta BiH i Holdinga Studen.

Na kraju sastanka prisutni su se složili da ova ponuda predstavlja Javni interes za Brčko distrikt i njegove građane i da će svi iz svoje nadležnosti uložiti maksimalne napore da se u predloženom roku obezbijede sve pretpostavke kako bi početkom iduće građevinske sezone počelo izvođenje radova.

Anto Domić, zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta imenovan je za koordinatora dalje implementacije ovog značajnog projekta.

Ilija Studen iskazao je zahvalnost predstavnicima skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH na iskrenoj podršci i spremnosti da obezbijede potrebne preduslove kako bi njegova firma preuzela obavezu projekcije i izgradnje predviđenih projekata.

 

Izvor: http://brckotoday.com/view-more/dogovor-oko-implementacije-razvojnih-projekata-firme-holding-studen/212

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email