REVIZIJSKI IZVJEŠTAJ: JP PUTEVI – „Javne pare u privatne džepove“

Svakako da kao jednu od najznačajnijih i najinteresantniji tačaka dnevnog reda sa posljednje zasjedanja Skupštine Distritka treba istaći Izvještaj o reviziji financijskog poslovanja JP PUTEVI. Iako je od Kancelarije za reviziju ovaj izvještaj dobio mišljenje sa rezervom ipak se više moglo saznato o statusu i radu ovoga javnog preduzeća iz diskusija poslanika nego iz samog izvještaja.

Osnivanje i rad ovoga preduzeća pratile su razne afere, policija je nekoliko puta izuzimala dokumentaciju. Mediji su više puta ukazivali na nezakonitosti i korupciju, na probijanje rokova izgradnje zaobilaznice… No, sa dolaskom novog menadžmenta kao da se sve sredilo. No, izgleda samo prividno, bar prema onome što se moglo čuti na samoj sjednici Skupštine.
Suštinski bitna stvar na koju je podsjetio poslanik Burić odnosila se na to da je ovo preduzeće formirano isključivo radi izgradnje zaobilaznice a da sada ima ogroman broj nadležnosti i ovlaštenja koja mu omogućavaju da ne stara nikakav dohodak a da upravlja ogromnim iznosima javnih sredstava, naravno bez ikakve kontrole, kao što je slučaj i sa ostalim javnim preduzećima. Kritike financijskog poslovanja ovoga preduzeća nisu se mogle argumentirano braniti tako da se argumentacija odbrane svela na ustaljene fraze da tako rade i ostala javna preduzeća.
No, ono što rade javna preduzeća u Distriktu nadahnuto i alegorijski je objasnio poslanik Ivan Krndelj. Dvosmisleno podržavajući njihov rad on je ukazao da to što rade već svi znaju pa i ptice na granama, a to što rade nije nikakav kapitalizam nego prelijevanje javnih para u privatne džepove. No, kritika ovoga što rade javna preduzeća u Distriktu se svodi, smatra Krndelj, ne na mijenjanje postojeće prakse nego na uvijek prisutno pitanje: zašto tu nema nešto i za mene, zašto ne može jedan kredit i za nas i tome slično.
Pošto su se neki od poslanika iz pozicije upustili u pustolovinu «meke» kritike ovoga javnoga preduzeća zatražena je pauza ispred SNSD kako bi se ovakvi podsjetili da su u zajedničkoj koaliciji i da i oni imaju «svoja» preduzeća koja su u sličnoj «igri».
Pitanje koje već dugo visi nad Distriktom je: Da li ima onih koji ne kritikuju da bi ostvarili veći sopstveni udio u javnom kolaču, nego koji su spremni rizikovati gubitak supstvenog javnog kolača da bi se mijenjala postojeće praksa?

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email