BRČANSKI PARKINZI – ZAKONSKA REGULATIVA ŠTURA, OVLAŠTENJA JAVNOG PREDUZEĆA OGROMNA

Već neko izvjesno vrijeme u Brčkom je u toku naplata korištenja parkinga kojima upravlja JP „Putevi Brčko“.

Parkinzi su po uzoru na daleko veće gradove od Brčkog zauzeli ogromne dijelove javnih površina, površine ispred stambenih zgrada, vjerskih objekata i slično, što je u najmanju ruku neukusno za jedan grad veličine Brčkog. Daleko bi razumljivije bilo da su se parking zone odredile na središnjim gradskim mjestima, a ne na svakom ćošku javne površine.

 

Osim toga, vozač ili vlasnik vozila koji nije platio parking ili koji je prekoračio vrijeme parkiranja, kažnjava se doplatnom kartom u iznosu od 20,00 KM. Ukoliko vozač ili vlasnik ne plati doplatnu kartu, prijeti mu opasnost da prilikom izdavanja naredne doplatne karte vozilo bude blokirano te da mora platiti i deblokadu vozila.

Građani Brčko distrikta već su uočili da se blokatori u svakom slučaju skidaju sa automobila u večernjim satima, s obzirom da usluga parkiranja traje radnim danima do 21:00 sati, a imajući u vidu i činjenicu da institucije u kojima bi se moglo izvršiti plaćanje deblokade ne rade u večernjim satima. Sa druge strane, javno preduzeće čini se ne želi preuzeti rizik zadržavanja automobila blokiranog duže od jednog dana, vjerovatno svjesno da postoji potencijalna opasnost od vlasničke tužbe za uznemiravanje prava vlasništva i tužba za naknadu štete usljed onemogućavanja korištenja automobila.

Zakonska regulativa parkinga u Brčkom sadržana je vrlo šturo u Zakonu o komunalnim djelatnostima gdje je ukratko navedeno da JP „Putevi Brčko“ upravlja parkinzima, da se parkinzi naplaćuju, da je prihod od parkinga prihod navedenog javnog preduzeća, da se cijene parkinga utvrđuju Cjenovnikom koji donosi JP „Putevi Brčko“ uz saglasnost Skupštine, a da se uslovi korištenja parkinga utvrđuju posebnom Odlukom koju donosi JP „Putevi Brčko“.

Upravo je ova druga odluka ona u kojoj su propisane doplatne karte i blokatori vozila. Međutim, nejasan je zakonski osnov za uvođenje blokatora i doplatnih karti jer ih nijedan zakon ne pominje, a radi se o proizvoljnim mjerama prisile jednog javnog preduzeća kako bi se naplatilo ne samo dugovanje za korištenje parkinga, nego kako bi se građani kaznili za neplaćanje parkinga i to ni manje ni više nego internim propisom jednog javnog preduzeća koji bi trebao biti servis građana Distrikta.

Treba imati u vidu i da na ovu odluku kojom su propisane doplatne karte i blokatori vozila, niko nije dao saglasnost (jer potreba saglasnosti za ovako važan akt nije ni propisana zakonom). Dakle, ova odluka je isključivi akt Javnog preduzeća „Putevi Brčko“. Užasna je i činjenica da korisnici parkinga uopšte nisu upoznati sa ovim rizikom plaćanja doplatnih karti i potencijalnog blokiranja vozila, jer na parking tablama kojima su označena parkirališta, uopšte nije navedena ova posljedica neplaćanja parkinga.

Navodno je u toku priprema zakonskog rješenja za oblast parkiranja, na način da se propiše da je neplaćanje parkinga prekršaj. Čini se da se na ovaj način samo pokušava prisiliti građane da plaćaju parking i da se ne mari za uvođenjem reda u oblasti parkiranja.

Propisivanje neplaćanja parkinga kao prekršaja je sporno zbog dvije stvari. Prvo, bilo bi smislenije zakonski regulisati obaveze Javnog preduzeća prilikom naplate parkinga, a ne ciljati da se građani prisile na plaćanje parkinga. Drugo, ako su prekršaji po definiciji kršenje javnog poretka, kako neplaćanje usluge parkiranja ili bilo koje druge usluge krši javni poredak?

Ostaje da se vidi da li će u oblast parkiranja biti uveden red ili ćemo svjedočiti zakonskoj regulativi koja će samo pojačati teret obaveze plaćanja parking površina, bez da mari za odgovornosti strane (javnog preduzeća) koja pruža usluge parkiranja vozila.

S.J.K.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email