Brčanski otpada na zvorničku regionalnu deponiju „Crni vrh“ za 3 miliona KM

Delegacija Odjeljenja za komunalne poslove brčanske Vlade, predvođena šefom Zoranom Bulatovićem, juče je u Zvorniku potpisala Ugovor o deponovanju čvrstog otpada na regionalnu deponiju „Crni vrh“.

Ugovor je vrijedan gotovo tri miliona maraka i potpisan je na rok od četiri godine. „Ovo je prvi, veoma važan korak, koji nam omogućava da u narednoj fazi okončano već započeti odabir, odnosno nabavku vučnog vozila i dvije samokompaktirajuće prikolice za otpad, kao i izgradnju pretovarne rampe na području Distrikta. Sve ovo bi trebalo biti okončano, i odvoz čvrstog otpada ka Zvorniku, startovati na proljeće naredne godine“,rekao je šef resornog odjeljenja brčanske Vlade Zoran Bulatović.

Za opštinu Zvornik, a posebno za Regionalnu deponiju „Crni vrh“, Ugovor o saradnji sa Distriktom ima višestruki značaj. „Prije svega dokazujemo da smo prepoznati u svom poslu, jer Brčko  je deseto područje u BiH koje čvrsti otpad odlaže na našu deponiju. Pored toga visina ugovora nas dodatno obavezuje na maksimalno profesionalan odnos u pružanju usluga prema Distriktu“, kazao je direktor Regionalne deponije „Crni vrh“ Aleksandar Vračević.

Odvoz otpada prema Zvorniku praktično omogućava, ekološko zatvaranje trenutne deponije u Brčkom, što je naredna faza cijelog projekta. „Paralelno sa ovim poslom odjeljenje će činiti maksimum, vjerujem zajedno sa brčanskom Vladom i Skupštinom, da na već utvrđenoj lokaciji osiguramo otvaranje Centra za ekološko upravljanje otpadom u Distriktu, što je i krajni cilj cijelog projekta“, kazao je šef Odjeljenja za komunalne poslove brčanske Vlade Zoran Bulatović.

Inače, sa okončanjem cielokupnog projekta biće na najsavremeniji i najkvalitetniji način riješeno višedecenijsko pitanje odlaganja čvrstog otpada na ovom području.

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email