Revolucionarne promjene u novom Zakonu o budžetu: Nema poslaničkih amandmana!

Brčanska Vlada pripremiIa je novi nacrt Zakona o budžetu, koji bi mogao donijeti revolucionarne promjene u sastavljanju ovog temeljnog finansijskog dokumenta, s akcentom na ekspeditivnije i kvalitetnje trošenje njegovog kapitalnog dijela.

Novim zakonom predviđen je niz izmjena, a ključne bi bile da se sredstva iz kapitalnog budžeta ne mogu prenositi u naredni budžet ukoliko predmetni projekat nije započet, a što praktično znači da je zaključen ugovor sa izvođačem radova.

“Naročito značajna novina, koja bi se mogla nazvati revolucionarnom je ona kojom se amandmani od strane poslanika u skupštini mogu ulagati samo do visine iznosa koji je prikazan kao prihod budžeta Distrikta. To praktično onemogućava uključivanje novih projekata, jer prioritet imaju oni koji su započeti“, rekao je gradonačelnik Siniša Milić.

Ove izmjene, pored izvršne vlasti, mora podržati i Ekonomsko-socijalni savjet, kako bi, u formi prijedloga bile upućene u parlamentarnu proceduru.

Inače, ukoliko sve oko usvajanja zakona bude teklo prema planu, postoji mogućnost da prema odredbama novog, odnosno izmijenjenog zakona, bude projektovan i budžet Distrikta za narednu 2020. godinu.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email