Za vladajuću većinu ono što je juče usaglašeno danas je neusaglašeno

Današnji prijepodnevni dio rada brčanskog Parlamenta okarakterisala je diskusija o preraspodjeli neraspoređene neto dobiti JP „Putevi Brčko“ u infrastrukturne projekte, što je djelomično izazvalo polemičke tonove i unutar parlamentarne većine.

Ova odluka je dobila podršku Parlamenta, pa će tako 1,6 miliona maraka, od ukupno pet miliona, biti preraspodjeljeno prvenstveno na sanaciju graničnog prelaza na mostu koju povezuje Brčko i Gunju. Potom, četiri magistralno-regionalna putna pravca u Distriktu će iz pomenutih sredstava biti revitalizovana.

„Manja korekcija koju smo danas prihvatili odnosi se na dionicu puta od brda  „Šterac“ prema gradskoj jezgri, a ne kako je bilo predviđeno od kružnog toka u naselju Cerik-prema tržnici Arizona“, rekao je dopredsjednik Skupštine Ivica Filipović.

Inače, pauza za ručak je uslijedila kod rasprave o davanju saglasnosti na Revidirani poslovni plan „JP Putevi“ za tekuću godinu, jer je većina zastupnika tražila niz pojašnjenja prije konačne odluke o njegovom eventualnom usvajanju.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email