NASTAVAK 13. SJEDNICE SKUPŠTINE: I nakon optužnica brčanski funkcioneri ostaju u svojim foteljama

   Nastavak 13. zasjedanja Skupštine Brčko Distrikta BiH donio je samo jednu interesantnu temu, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Brčko Distrikta BiH. Naime, prema predloženim promjenama, kako je već ranije najavljeno, brčanski funkcionari, gradonačelnik, dogradonačelnik, članovi Vlade…, će i nakon podignutih optužnica moći obavljati svoje funkcije, čak i u slučaju kada budu u istražnom pritvoru.

Ne ulazeći, za početak, u razloge i detalje ove izmjene treba reći da se radi o izmjeni odredbi koje je nametnuo Ured OHR-a, odnosno Supervizor za Brčko i da se ovom promjenom mijenja jedan političko-pravni model, ne zbog nekih sistemskih konceptualnih razloga, nego isključivo vođen dnevnim potrebama zaštite funkcionera na vlasti. Na to niko ozbiljno ne reaguje , pa čak ni sam Supervizor. Time se potvrđuje teza da smo prepušteni sami sebi i da će život u Distriktu isključivo zavisti od lokalnih političara, odnosno od onih koje budemo birali.

   Sami razlozi za izmjene zakona, koji su se još ranije mogli čuti, ne mogu izdržati bilo kakvu ozbiljniju kritiku. Oni se svode na obrazloženje da je u okruženju ista praksa koja se sada u Distriktu predlaže, te da Evropska konvencija o ljudskim pravima traži poštivanje presumpcije nevinosti u sudskim postupcima, kao da je presumpcija nevinosti ranijim odredbama Zakona bila dovedena u pitanje. Pozivanje na okruženje nema ni pravnu ni političku snagu. Pozivanje na lošu praksu u okruženju nikako ne može biti opravdanje za uspostavljanje nove loše pravne prakse. Isto tako, ranija odredba Zakona nije ukidala presumpciju nevinosti nego je polazila od toga da je etički nedopustivo da izabrani funkcioner obavlja svoju funkciju a da istovremeno postoji opredana sumnja da tu funkciju obavlja na nezakonit način. S tim u vezi je razlog da pri obavljanju svoje funkcije optuženi funkcioner može ponovo zloupotrijebiti svoje ovlasti, prikriti dokaze, vršiti prinudu na svjedoke i sl.

   No, ovdje ne vrijedi trošiti vrijeme dajući neka pravna i stručna obrazloženja. Ovdje se radi isključivo o praktičnim razlozima očuvanja funkcija funkcionerima za koje se od ranije zna da su protiv njih već napisane optužnice. Tačno je  to da su te optužnice rezultat «pakovanja» koalicionih partnera ali je isto tako tačno da te anonimne prijave koalicionih partnera imaju osnovu u kršenju zakona. Sada su ti i svi drugi funkcioneri ovim izmjenama Zakona  dobili vrijeme da, koristeći svoje ovlasti, sa pravosuđem «ispeglaju» počinjene delikte. To i neće biti tako teško kada se paralelno sa ovim Zakon usvaja Zakon o povećanju plata u pravosuđu.

    Od poslanika, osim par opozicionih koji svoj posao sve više obavljaju rutinski, bez entuzijazma i vjere da se nešto može promijeniti, poslanici vladajući stanaka ćute ili otvoreno podržavaju ove zakonske promjene. Pri tome zaboravljaju da su u sukobu interesa jer direktno brane pripadnike svojih stanaka protiv kojih će se podizati optužnice.

   Supervizorova poruka pravosudnim institucijama da je u Distriktu potreban obračun sa korupcijom postaje licemjerna i za naivnu publiku. U Distriktu, shodno zakonskim promjenama, više i neće biti korupcije ali će stoga bez traga nestajati milioni javnih sredstava a biti sve više bijede i siromaštva, poniženih i uvrijeđenih.

 

B.E.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email