Predsjednik Skupštine Esed Kadrić uputiće Apelacionom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti aktuelnog Zakona o advokaturi,

Predsjednik brčanske skupštine Esed Kadrić uputiće Apelaciponom sudu Brčko distrikta zahtjev za ocjenu ustavnosti aktuelnog zakona o advokaturi, koji je Skupštine usvojila prije nekoliko mjeseci.

“Moje pravo i obaveza, kao predsjednika Skupštine, jeste da štitim Ustavi BiH i na Statutu Distrikta utemeljeni koncept ove lokalne zajednice, a kako smatram da je aktuelni zakon o advokaturi u suprotnosti sa nalogom supervizora iz 2006. godine i Statutom Brčko distrikta BiH, dužan sam upututi zahtjev Apelacionom sudu za ocjenu njegove usklađenosti sa Statutom Distrikta”, rekao je Kadrić na današnjoj konferencijni za novinare.

Prema njegovom mišljenju, aktuelnim zakonom o advokatskoj djelatnosti, u kome se advokatima dozvoljava da budu članovi entiteskih advokatskih komora, koje djeluju u skladu sa entitetskim zakonima, povrijeđena je Konačna arbitražna odluka i Nalog supervizora iz 2006. godine.

“Postojeći zakon o advokaturi Brčko distrikta BiH entitetskim advokatskim komorama omogućio je da vrše ovlašćenja na teritoriji Distrikta, čime direktno utiču na njegove nadležnosti ”, rekao je Kadrić.

 

Izvor: rtvHIT/N.Đ.

 

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email