KO U BRČANSKOJ VLASTI KOČI POČETAK RADA ZAVODA ZA PLANIRANJE I ZAŠTO?

Kada je u aprilu ove godine Skupština Brčko Distrikta BiH usvojila Zakon o planiranju, projektovanju i razvoju činilo se da su svi važniji akteri brčanske vlati odlučni da što prije osnuju Zavod koji će od nesposobne i trome administracije preuzeti odgovornost za planski razvoj Distrikta.

Imenovan je vršilac dužnosti i upravni odbor Zavoda i tu se stalo!?

Umjesto da do kraja ove godine Zavod odabere lokaciju i krene sa popunjavanjem kadrova  sredstva za operativnu podršku i  početak rada predviđena u Budžetu Distrikta nikako da budu dostupna.

Tako je jučer sa sjednice Vlade skinuta tačka dnevnog reda na kojoj je trebalo da se odobre pomenuta sredstva, pa su u javnosti prisutne spekulacije o iskrenosti političkih partnera u vlasti da se sa radom Zavoda započne što prije.

   Sigurno je da, ukoliko ova sredstva ne budu dostupna inicijalnim organima Zavoda do kraja ove godine,  ista se mogu naći tek u Budžetu za iduću godinu, koji neće biti usvojen do kraja marta 2020. godine

Očigledno da neko u brčanskoj Vlasti pokušava onemogućiti početak rada Zavoda za planiranje. Zašto??? Neko se, očigledno, još uvijek boji "Vuka".

 

A.U.

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email